|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها > گروه مشاورین > مشاورین اداره کل

مشاورین اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها

                       
(برای مشاهده مشخصات مشاورین بر روی اسامی کلیک نمایید) 


مشاور حقوقی
:                       سهیل مهر آمیز


مشاوربیمه و تأمین اجتماعی : حسینعلی سلیمانی ملکان


مشاوران مالیاتی :                    ابوالقاسم گردانی

                                               علیرضا فلاح میرزایی
                                               بتول احمدی حداد


مشاور بودجه عملیاتی :         احمد علیرمضانی