|  12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
نقشه پرتال

نقشه ثابت پرتال

  کمينه

((منوهای بالا ))

صفحه اصلی


مدیر کل  
درباره ما

اهداف و وظایفاهداف و ماموریتوظايف مصوبشرح وظایف

سـاختـار سـازمـانی 
فعالیتها

دفتر مدیر کلپیگیری دستورات مدیر کلتهیه و ارسال گزارش عملکرد فصلی اداره کل هماهنگی مراجعات به مدیرکلکارتابل مدیر کلتجزیه و تحلیل و استخراج تکالیفتجزیه و تحلیل صورتجلسات هیات مدیرهتهیه و پشتیبانی نرم افزار تهیه و تنظیم بودجه

بررسي هاي مالي و بودجه اصلاح و بروزرسانی نرم افزار بودجهابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجهجمع آوری بودجه های تنظیمیجمع آوری،جمع بندی و بررسی صورتهای مالیتهیه گزارش عملکرد 6 ماهه سازمانها و شرکتهاتهیه گزارش دیون و مطالبات سازمانها و شرکتها ارائه مشاوره مالی به سازمانها و شرکتها

سيستمها و روشهااصلاح اساسنامه ها و آیین نامه ها بررسی وضعیت شرکتها و مؤسسات در حال تصفیهجمع آوری و جمع بندی آمارو اطلاعات ارسال آمار و اطلاعات سازمانها و شرکتهابررسی قراردادهای منعقده ما بین سازمانها و شرکتهاارائه مشاوره حقوقی به سازمانها و شرکتهاارائه مشاوره مالیاتی به سازمانها و شرکتهاارائه مشاور ه بیمه تأمین اجتماعیتدوین بخشنامه ها و دستورالعملها

مجامع و ارزيابي عملکردبرنامه ریزی جهت برگزاری کلیه مجامع و شوراها بررسی و تنظیم پیش نویس صورتجلسات مجامع و شوراهانظارت بر برگزاری جلسات مجامع یا شوراهابررسی صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره ها استخراج و پیگیری اجرای تکالیف مجامع و شوراهاتهیه اطلاعات شناسنامه ای سازمانها و شرکتها ارزشیابی عملکرد مدیران و رتبه بندی سازمانها و شرکتشارژ بن کارت مدیران عامل سازمانها و شرکتها

آموزش و فناوری اطلاعات آموزش عمومی و تخصصی پرسنلپرتالبانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتهاتحول اداری و فرآیند کاریپشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری

دبیرخانهمکاتبات صادرهمکاتبات وارده 

اداری و پشتیبانیخرید اقلام درخواستی واحد هامرخصی پرسنل تهیه و ارسال گزارش کارکرد پرسنل رسمی و قراردادی درخواست کالا از اداره کل پشتیبانی تعمیرات یا تعویض ملزومات و تجهیزاتمقاله های بخش شکوفه های ما
مشخصات فعالیتها نمودار نقشه فرآیندتعاملات محیطیماتریس تعاملاتمراحل انجام فعالیتهامشخصات و زمانبندی فعالیت ها
نیروهای اداره کل 

کلیه نیروها

دفتر مدیر کل(اداری و پشتیبانی)محمد صفریمرجان رینئهفرشید موسوی

معاونت بررسی های مالی و بودجهخسرو لاچینیمریم عشقی صابر پورپروین عیوضی

معاونت سیستمها و روشهاعلی وکیلیرحیم حمزهمجید کاشانیلیلا علی محمدیناهید صفایی

معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکردحجت اله کهزادی زارعمحمود خالدیریحانه کشاورز

آمورزش و فناوری اطلاعاتابراهیم عباسپور

دبیرخانهحسین سیدمحمدیسحر محمدیکبری جلیلی
تاریخچه اداره کلتاریخچهمدیران و مسئولان سابق
منشور علمی و اخلاقیمنشور علمی منشور اخلاقی
شهرداری تهران
معاونتهامعاونت بررسي هاي مالي و بودجهمعاونت سيستمها و روشهامعاونت مجامع و ارزيابي عملكرد 
خدمات الکترونیکیدرخواست ملاقات با مدیر کلفرمها و جداولمشاورهپیگیری نامه هاانتقادات و پیشنهاداتنظر سنجیخبرنامه
ارتباط با ما

پیوندهاسازمانها و شرکتهاارگانهای شهرداریمناطقپیوندهای مهم شهرداری های ایران و جهاندیگر پیوندها 
راهنما

     درخواست راهنمایی

     قوانین و شرایط استفاده از پرتال 

     حریم شخصی کاربران

     منو ها و آیکن هاانواع آیکن هاراهنمای منوی بالاراهنمای منوی سمت راستراهنمای آیکن های سمت چپ

     کار با پرتالانواع و منبع اطلاعاتجستجوی اطلاعاتدریافت و پرینت اطلاعاتکار با صفحاتانواع ارتباط در پرتال

     مشخصات پرتالپرتال چیستاهداف پرتال اداره کلمخاطبان پرتالخدمات پرتالنقشه پرتالتاریخچه پرتالمسئول پرتال

     سؤالهای رایج
OtherLanguage English links chart Main responsibilities french links chart Main responsibilities 

((آیکن های چپ))
تالار گفتگوتماس با مانظر سنجیگالری تصاویرآموزش      آشنايي با ماليات بر ارزش افزودهسرگرمی

((آیکن های وسط))
اخبارپروژه هاکدینگ حسابداری مشترکتحول اداری و فرایند کاریبودجه جامعبانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها

((اطلاعات سازمانها و شرکتها))

اطلاعات شناسنامه ای

     سازمانهاسازمان آتش نشاني وخدمات ايمني تهرانسازمان آمار ، اطلاعات وخدمات کامپیوتریسازمان بازنشستگي شهرداري تهرانسازمان بهشت زهرا( س )سازمان پارك ها وفضاي سبز شهر تهران سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران سازمان حمل ونقل وترافيك تهرانسازمان زيبا سازي شهرداری تهرانسازمان املاک و مستغلات شهرداری تهرانسازمان سرمايه گذاري ومشارکتهای مردمی شهر تهران سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهرانسازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران سازمان مشاور فني ومهندسي شهر تهران سازمان مهندسي وعمران شهرتهرانسازمان مدیریت ميادين ميوه وتره بار شهرداری تهرانسازمان نوسازي شهرتهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهرانسازمان ورزش شهرداری تهرانسازمان رفاه، خدمات و مشاركتهاي اجتماعي سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

     شرکت ها و موسسات تابعه شهرداریشرکت برج میلاد تهرانشرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهپیام رساتوسعه سبک زندگی شهریتوسعه فضاهاي فرهنگي خاكريز آبخدمات اداری شهرراه آهن شهري تهران وحومه (مترو)ساماندهي صنايع و مشاغلسرمایه گذاری شهرشهر سالم تهرانشركت شهربان و حریم بان تهرانعمران و نوسازی ریفناوران شهرموزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومتنوسازي عباس آبادواحداتوبوسراني تهران وحومههمشهرییادمان سازه

     شرکتها و موسساتی که مقرر است ادغام یا واگذار شوندآموزش شهرپيام همشهريشرکت تجارت الکترونیک پارس شهروندتجارت بین الملل معین شهروندتصویر شهرتوسعه مجتمع های ایستگاهی متروتوسعه و سرمایه گذاری پارس شهروندتهران گشت ارغوانیخانه شهریاران جوانخدمات اداری و بازرگانی امین شهروندخدمات فنی مهندسی پارس شهروندخدمات مالی شهرخدماتی کالای شهروندرایانه شهرستاد مرکزی معاینه فنی خودروها تهرانفرهنگ و رسانه شهرکنترل ترافیک تهرانکنترل کیفیت هواشرکت نان نو شهروندموسسه نشر شهرموسسه نغمه شهرموسسه هاتف شهرموسسه هاديان شهر تهران 

     شرکت های در حال تصفیه جدیدبازسازی ناصرخسروپردازش و برنامه ریزی شهریتعاونی اعتباری شهرشرکت توسعه چاپ همشهریشرکت توسعه رسانه همشهریتوسعه عمران بهمنشركت خدمات اجتماعي ورفاهي تهرانشركت خدمات مهندسی شهر تهرانشركت راه و ساختمان تهران تدبير بافتشركت عمران تجارت خاورانشركت عمران وتوسعه شهرداری تهرانشركت عمران تولیدات شهرعمران و بهسازی ابوذرفرهنگي و ورزشي شهر سالم تهرانگروه مجلات همشهری 

     شرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نمودهشرکت ارتباط مشترک شهرشرکت بازرگانی خدماتی و مراقبتی پیمان مروفروشگاههای زنجیره ای رفاهفولاد بتن سپهر تهرانشرکت مترو سازشرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهرانواگن سازی تهران شرکت های غیر فعالآسيا پيچ (غیر فعال)پارك آبي آزادگان (غیر فعال)لیزینگ شهر(غیر فعال)

     شرکت های ختم تصفیه و واگذار شدهحمل ونقل كالاي تهران (پيك بادپا)خدمات مهندسی شهر انديش(ختم تصفیه)خودرو سرويس شهر سرمایه گذاری شهر آتیهسرويس بيمه شهرعلائم راهنمائي وفني ايران (عرف ايران )مسکن و ساختمان جهانمطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك تهرانفرهنگ مهروماه (ختم تصفیه)مشاوره پویا شهر(ختم تصفیه)

     شرکت های غیر فعال 

((اطلاعات مجامع شرکتهاوسازمانها))

اطلاعات مجامع و شوراها 

سازمانها شرکتها و مؤسسات تابعه شرکتها و موسساتی که مقرر است ادغام یا واگذار شوند سازمانها و شرکتها در نگاه کلیشرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده شرکت های غیر فعال شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده 
گزارش برگزاری شوراها و مجامعاطلاعات مجامع و شوراهاسازمانها و شرکتهاسازمانهاشرکتها و مؤسسات تابعهشرکتها و موسساتی که مقرر است ادغام یا واگذار شوندشرکت های در حال تصفیه جدیدشرکت هایی که شهرداری در آنها سرمایه گذاری نموده
مالی و بودجهنرم افزار تدوین بودجهترازنامه سازمانها و شرکتهانمودار حجم فعالیت سازمانها و شرکتهابودجه گردش نقدی سازمانها و شرکتهااهداف کمی بودجه سازمانها و شرکتهااطلاعات صورتهای مالی سازمانها و شرکتهادستورالعمل بستن حسابها
اساسنامه ها و آیین نامه هاسازمانهاشرکتها
نیروی انسانی سازمانها و شرکتهابر اساس نوع قرارداد و رابطه کاریبر اساس تحصیلات

((اطلاعات دیگر))


فرمها و جداولبر اساس موضوعبر اساس فرستندهفرمها و جداول برخط (Online)
قوانین و مقرراتشهرداریتأمین اجتماعیقانون تجارتقانون کارقوانین و مقررات داخلی اداره کل
بخشنامه ها و دستورالعملها

     بر اساس موضوع

     بر اساس فرستنده و تاریخ ارسالنقل و انتقال املاک فرمهای دیون و مطالبات شرکتهای در حال تصفیه اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزورده فرمت نامه ارائه گزارش حسابرسي مالياتي حق بیمه و جرائم متعلقه تفریغ بودجه دستورالعمل بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی سال 87 جداول صورت وضعیت جدول تهیه گزارشات مالي میاندوره ای اعلام مانده حسابهاي درآمدي عملكرد شش ماهه اول سال 1389 دستورالعمل تهیه بودجه سال 88 اعلام مشخصات مديران آیین نامه اجرایی مواد3و5قانون بیمه تأمین کارگران اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم آیین نامه اجرایی مواد (3) و (5) آيين‌نامه اجرايي جزء بخشنامه مالیاتی اعمال مقررات موضوع ماده 104 دستورالعمل بودجه سال 1391 سازمانها و شرکتها تپصره پنجم ماده واحده مصوبه بودجه سازمانهاوشركتها 

     بخشنامه های خارج از شهرداری 
     بایگانی اطلاعات

((گزارشها))

گزارشهاسازمانها و شرکتهای برتر آگهي ثبت سازمانها و شرکتها گزارشهای آماری گزارش عملکردارتقای سلامت اداری گردش مالیگزارش مالی سازمانها و شرکتها((روایط عمومی))

روایط عمومی 
جلساتنشریات خارج از شهرداریهمایش ها و کنفرانس ها اداره کل امور مجامع در جراید آرم ولوگوی سازمانها و شرکتها گروه مشاورینفایل های صوتی و تصویری انتقادات و پيشنهادات سازمانها و شرکتها در جراید 

مقالات
کاربران خاص

     روشندلانمعرفی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها اهداف و برنامه های اداره کل امور مجامع عملکرد اداره کل امور مجامع شوراها و مجامع در سازمانها و شرکتها گزارش مالی سازمانها و شرکتها گزارش برگزاری مجامع و شوراها 

     کودکانشاگرد اولی ها نقاشیترانه تقدیر نامهمقاله های بخش شکوفه های ما

    

نقشه جمع شونده پرتال

کمينه