|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
پرتال > مخاطبان پرتال

مخاطبان پرتال

مخاطبان پرتال

ارتباطات در پرتال اداره کل امور مجامع 

پرتالها از نظر مخاطب به دو نوع تقسیم بندی می شوند:

  • پورتال افقی ( Horizontal Portal - Hortal ) ارائه دهنده اطلاعات و سرویسهای مختلفی است ، و افراد مختلف را پاسخگو می باشد به عنوان مثال پورتالی که در آن خرید و فروش کالاهای مختلفی صورت می گیرد .
  • پورتال عمودی ( Vertical Portal- Vortal )  بر روی عناوین خاص و یا سرویسهای خاص تمرکز دارد و پاسخگوی گروه خاصی می باشد . به عنوان مثال پورتالی که به خرید و فروش محصولات یک صنعت خاص و اخبار همان صنعت اختصاص می یابد

با این تقسیم بندی پرتال اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها جزو پرتالهای عمودی قرار می گیرد که مخاطب اول آن سازمانها و شرکتها و سپس کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران مانند مناطق 22 گانه و سایر واحدهای ستادی می باشد . بر این اساس و بر حسب وظایف این اداره کل استراتژی اصلی و تعیین محدوده و مرز فعالیتی پرتال بر روی اطلاعات سازمانها و شرکتها و خدمت رسانی الکترونیکی به سازمانها و شرکتها و کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران مانند مناطق 22 گانه و سایر واحدهای ستادی طراحی گردیده است.

با این وجود خدمات ارائه شده ( مخصوصا اطلاعات ارائه شده از سازمانها و شرکتها ) داراری بعد اطلاع رسانی عمومی نیز می باشد که قدم بسیار مهمی در راستای شفاف سازی شهرداری تهران و اقدامات آن نیز هست و به علت محتوای فراگیر آن عموم مردم  از جمله محققین ، پایگاههای خبری  و ..... نیز می توانند از آن استفاده بهینه بنمایند.

مخاطبان پرتال