|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > تاریخچه > پرسنل سابق > مرجان رینئه

 

مشخصات فردی

 

 

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی: مرجان رینه سمت :  مسئول دفتر معاونت مجامع و ارزيابي عملكرد اداره كل امور مجامع و شوراهاي سازمانها
ميزان تحصيلات: فوق دیپلم رشته تحصيلی: کامپیوتر(نرم افزار) دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تلفن همراه: تلفن محل کار:88678684
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: بلوار میرداماد - مجتمع تجاری پایتخت  طبقه سیزدهم
 آدرس الکترونيکي شهرداری  rineh@tehran.iri
: آدرس الکترونيکي 
فعاليت تحصيلی: 
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1383 1385 کامپیوتر فوق دیپلم
2          
 
 فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 ستاد ممیزی املاک شهر تهران
(اداره کل تشخیص و وصول درآمد)
1386 1389 مسئول IT، آمار و دفتر
2 اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها 1389 1392  مسئول دفتر معاونت مجامع و ارزيابي عملكرد اداره كل امور مجامع و شوراهاي سازمانها
3        
4        
5        
           
مهارتهای شغلی:
رديف نام مهارت
1 اخذ گواهینامه روش ممیزی و بازدید یکپارچه املاک
2 اخذ گواهینامه جایگاه و وظایف قانونی شهرداریها
3 آشنایی کامل با اتوماسیون اداری و بایگانی الکترونیکی
4 آشنایی کامل با امور اداری و دفتری
5 آشنایی با نرم افزارهای EXCELL،WORD،POWER POINT،PHOTOSHOP
6 آشنایی با اسمبل نمودن PC
7 آشنایی کامل کار با اینترنت