|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > کار با پرتال > انواع و منبع اطلاعات

انواع و منبع اطلاعات

انواع و منبع اطلاعات

منبع اطلاعات : تمامی اطلاعات موجود در پرتال اداره کل توسط خود اداره کل تهیه گردیده است و آن دسته از اطلاعاتی که توسط این اداره کل تهیه نشده است به صورت لینک به منبع مورد نظر متصل است که عموما شامل موارد زیر است :
1- اطلاعاتی که به صورت PDF   است
2- اطلاعاتی که یکی از صفحات پرتالهای شهرداری تهران باشد (با آیکن نشان داده شده است) 

3- اطلاعاتی که یکی از صفحات پرتالهای شهرداری تهران نیست و جهت دسترسی باید به اینترنت متصل بود (با آیکن نشان داده شده است)

ارتباطات در پرتال اداره کل امور مجامع 
اطلاعات پرتال اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها با توجه به ساختار طراحی شده به دو نوع اطلاعات تقسیم بندی شده است:

الف ) اطلاعات معرفی اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها


  این اطلاعات شامل اطلاعات منوی بالای پرتلال می باشد که شامل اطلاعاتی جهت معرفی این اداره کل ، وظایف، نیروها،فعالیتها ، مشخصات فعالیتها ، ارتباطات و ....... می باشد که اغلب در منوهای بالا قابل دسترسی است

ب) اطلاعات مورد استفاده سازمانها و شرکتها


  که اطلاعات تخصصی مخصوص سازمانها و شرکتها می باشد و جهت انجام امور محوله و ارتباط با اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها از این اطلاعات استفاده می نمایند. از جمله :

 1-مالی و بودجه سازمانها و شرکتها ( نرم افزار تدوین بودجه، ترازنامه، صورت سود و زیان ، بودجه گردش نقدی ، اهداف کمی ،اطلاعات صورتهای مالی )

2-  اساسنامه ها و آیین نامه ها  ( اساسنامه آیین نامه تیپ سازمانها و شرکتها ، اساسنامه و آیین نامه مصوب سازمانها و شرکتها)

3- بخشنامه ها و دستورالعملهای ارسال شده به سازمانها وشرکتها ( از شهردار محترم ، از معاونت مالی ،از  اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها و.....)

4-  قوانین و مقررات (شهرداری ، تجارت ، تأمین اجتماعی ، کار و ....)

 ،مشاوره ، پیگیری نامه ها ، پروژه ها  و .......

و .................

ج) اطلاعات عمومی


 که متعلق به گروه خاصی نمی باشد و علاوه بر سازمانها و شرکتها عموم مردم، خبرگزاریها، محققین و ...... نیز می توانند از این اطلاعات استفاده نمایند :

1- آخرین اخبار  و اطلاعات سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ( آمار اطلاعات وخدمات کامپیوتری  ،مترو ، اتوبوسرانی ، تاکسیرانی ، آتش نشانی ، بازيافت وتبديل مواد ، بهشت زهرا( س ) ، بازنشستگي ، شهر سالم، خدمات اداری شهر ،برج میلاد ، همشهری ، فروشگاههای زنجیره ای رفاه و .....)

2- اطلاعات شناسنامه ای سازمانها و شرکتها (آدرس ، موضوع ، سهامداران ، اعضای هیأت مدیره سمت و شغل آنها ،نوع عضویت، مدیر عامل ،  سرمایه ثبت شده ، مبلغ  و میزان سهام و...)

3 - اطلاعات مجامع و شوراهای سازمانها و شرکتها  (آخرین صورتجلسه مجمع یا شورای برگزار شده)

4- اطلاعات نیرو ی انسانی سازمانها و شرکتها  ( بر اساس نوع قرار و رابطه کاری و بر اساس تحصیلات)

5- آگهی ثبت شرکتها ،سازمانها و شرکتهای برتر ، گزارشهای آماری

سرگرمی، بازی ، داستانهای آموزنده و .........