|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > منو ها و آیکن ها > انواع آیکن ها

انواع آیکن ها

راهنمایی انواع آیکن

برای سهولت و آگاهی ازانتخاب لینکها در این پرتال از آیکنهای کمی استفاده شده است.
 با توجه به اینکه بخشی از مراجعه کنندگان پرتال در شبکه داخلی شهرداری می باشند و بخشی دیگر از شبکه اینترنت استفاده می نمایند به وسیله آیکنها مشخص شده است که اطلاعات موجود در کدام شبکه می باشد.

    پیوند مربوط، اطلاعات پرتال اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها می باشد و یکی از صفحات داخلی پرتال است  ( در بعضی موارد به دلیل استفاده از آیکن پیشفرض به صورت  می باشد )

 پروند مربوط ، اطلاعات پرتال اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها می باشد و یکی از صفحات داخلی پرتال است با این تفاوت که لینک مربوطه در صفحه جدید باز می شود

   پیوند مربوط، اطلاعات سازمانها و شرکتهای شهردای تهران می باشد و اطلاعات خارج از پرتال اداره کل امور مجامع  می باشد و لینک مربوطه در صفحه جدید باز می شود

   پیوند مربوط اطلاعات خارج از پرتالهای شهرداری تهران می باشد و برای مشاهده حتما باید به اینترنت متصل بود

انواع فایلها ( سعی شده این فایلها در پنجره جدید باز شوند)

   فایل مربوط به صورت PDF می باشد

   فایل مربوط به صورت Excel می باشد

   فایل مربوط به صورت فشرده شده می باشد

   فایل مربوطه اسکن شده و به شکل تصویر می باشد


آیکنهای دیگر

   فرم مربوطه آنلاین می باشد و در صورت پرکدن و تأیید بلافاصله برای مسئول مورد نظر ارسال می گردد

   پیوند بسیار مهم می باشد

      پیوند ، پست الکترونیکی می باشد

   اطلاعات مربوطه به سیستم  SMS می باشد

   اطلاعات نشریات و مجلات می باشد

   بالاي صفحه  : در صفحاتی که طول  عمودی آنها زیاد می باشد در پایین صفحه بکار برده شده است و با انتخاب آن به صورت خودکار به بالای صفحه منتقل خواهید شد


   بازگشت به صفحه پیشین


   پیوند مربوط به توضیحات و یا اطلاعات بیشتر می باشد

   بازگشت به صفحه اصلی پرتال

و ......

نکته بسیار مهم : تنها اسامی پیوند می باشند که آیکنهای مربوط را داشته باشند. اسامی که آیکن مربوط را ندارند فاقد اطلاعات می با شند( اطلاعات هنوز دریافت نشده است) و در آینده در صورت دریافت ،اطلاعات قرار داده خواهد شد