|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > کار با پرتال > جستجوی اطلاعات

جستجوی اطلاعات

جستجوی اطلاعات

ساختار پرتال به صورت هرمی طراحی شده است . به این معنی که  اطلاعات صفحه اول ، بالای هرم و بقیه صفحات پایین هرم می باشد و هرچه به پایین هرم نزدیک می شوید اطلاعات جزئیتر می شود. به همین دلیل جستجو اطلاعات به راحتی انجام می شود ولی جهت راحتی هر چه بیشتر ، کاربران می توانند به دو طریق زیر به جستجوی اطلاعات بپردازند:

الف)از قسمت جستجوی اصلی پرتال .این قسمت بالای تمام صفحات ( سمت چپ ) قرار دارد

ب)بیشتر قسمتهایی که دارای اطلاعات چند صفحه ای هستند ( مانندآرشیو اخبار، تاریخ بروز رسانی و بایگانی اطلاعات) دارای قسمتی جهت جستجوی واژگانی می باشد که بالای صفحات قرار گرفته است .

جستجوی اطلاعات