|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > کار با پرتال > کار با صفحات

کار با صفحات

کار با صفحات

اطلاعات بر روی پرتال بر روی صفحاتی قرار گرفته آدرس آن ، زیر آدرس نشانی اصل پرتال می باشد. هر صفحه در قسمت بالای خود اسکین اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها را دارد که شامل منو های مختلفی است ،از جمله  راهنما و صفحه اصلی که در همه صفحات قابل رویت می باشد.


 صفحه اصلی:

صفحه مادر یا همان  صفحه اصلی اطلاعات پرتال می باشد که با انتخاب آن به صفحه اول پرتال بر خواهید گشت

زیر شاخه صفحه (عنوان) :

به صورت نام صفحه و نام صفحاتی که صفحه مربوط به عنوان زیر شاخه آن می باشد. عناوینی از زیر شاخه که خودشان یک صفحه هستند قابل انتخاب شدن می باشد.

نکته : ( برای برگشت به صفحه ماقبل علاوه بر آیکنی که در قسمت پایین تمام صفحات طراحی گردیده است ، می توانید با انتخاب نام صفحه قبلی در زیر شاخه، به صفحه قبلی برگردید) 

تغییر صفحه :

از روشهای زیر امکان خواهد داشت:

الف )انتخاب صفحه اصلی از منوی بالا

ب ) انتخاب صفحه از نام صفحه در زیر شاخه ( زیر منوی بالا)

ج) انتخاب صفحه از منوی کشویی سمت راست ( سعی شده در تمام صفحاتی که امکان دارد نصب شود)