|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > منو ها و آیکن ها > راهنمای منوی سمت راست

راهنمای منو های سمت راست

راهنمای منو های سمت راست

در سمت راست پرتال اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها منوهای جهت دسترسی به صفحات داخلی پرتال تعبیر شده استو ترتیب چنین اطلاعات از نظر اهمیت و کاربردی بودن آنها می باشد.


اطلاعات سازمانها و شرکتها : شامل به روز شناسنامه ای سازمانها و شرکتها می باشد که شامل مشخصات سهامداران اعضای هیأت مدیره ، میزان سهام و... می باشد.

مالی و بودجه: اطلاعات مالی و بودجه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران به همراه نرم افزار تدوین بودجه ( که در آینده به صورت آنلاین ارائه خواهد شد) و همچنین اطلاعات صورت های مالی سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران می باشد.

 

شوراها و مجامع: آخرین صورتجلسه مجمع عمومی سازمانها و شرکتها، تصمیمات، تاریخ جلسه و.. می باشد.

 

اساسنامه ها و آیین نامه : اساسنامه تیپ سازمانهای شهرداری تهران به همراه اساسنامه سازمانهایی که در شورای اسلامی شهر تهران مصوب شده اند( آئین نامه شرکتها فقط با نام کاربری مجاز قابل دسترسی است)

 

نیروی انسانی سازمانها و شرکت: مشخصات تعداد نیروی انسانی سازمانها و شرکت بر اساس نوع قرارداد و رابطه کاری و تحصیلات.

 

بخشنامه ها و دستورالعمل ها:تمامی بخشنامه ها و دستورالعملهای ارسالی به سازمانها و شرکتها که صادره از شهردار، معاونت مالی و اداری اداره کل امور مجامع می باشند.

 

فرمها و جدول ها: فرمها وجد اول موجود در بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا فرمی وجو اول کاربردی سازمانها و شرکتها.

 

قوانین و مقررات: گزیده قوانین و مقررات مورد استفاده سازمانها و شرکتها : خصوصاً جهت مشاوره های حقوقی تامین اجتماعی و غیره به میزان بالایی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

فعالیتها: کلیه قعالیتهای اداره کل به تفکیک قسمتها.

 

مشخصات فعالیتها: مشخصات تمامی فعالیتهای اداره کل از جمله نمودار نقشه فرآیند مقالات محیطی... و از جمله مراحل انجام فعالیتها و شناسنامه فعالیتها که شامل زمان انجام ، مدارک و منابع، محل انجام و... می باشد موجود است که کمک بزرگی به مراجعه کنندگالن می تواند باشد.

 

گروه مشاورین: اطلاعات مشاورین اداره کل به همراه مشخصات فردی، اطلاعات مشاوره ای که دوره ها و کلاسها و... ارائه شده است به همراه بخشی جهت بازگوکردن مشکلات و سوالهای مشاوره ای.

 

پیگیری نامه ها: در منوها قسمتی جهت پیگیری نامه ها طراحی شده است که شامل مشخصات پاسخگویی تلفنی، و قسمتی جهت ارسال مورد پیگیری است.

اطلاعات ما بقی منو کاملاً مشخص و واضح است وسعی شده است طوری طراحی  و تقسیم بندی شود تا بیشترین وضوع را در رساندن موضوع داشته باشد.