|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > منو ها و آیکن ها > راهنمای آیکن های سمت چپ

راهنمای منوهای سمت چپ

راهنمای منوهای سمت چپ

 

برای تغییر رنگ و نوع و یا اندازه قلم می توانید از آیکنهای قسمت سمت چپ پرتال استفاده نمایید

 

تغییر رنگ می توانید رنگ صفحه را به سه رنگ سبز، آبی و یا مشکی تغییر دهید

تغییر اندازه می توانید اندازه قلم های صفحه را به سه اندازه کوچک، متوسط و یا بزرگ تغییر دهید.

تغییر نوع فونت می توانید اندازه قلم های صفحه را به سه اندازه کوچک، متوسط و یا بزرگ تغییر دهید

 
راهنمای منوهای چپ