|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > تاریخچه و مشخصات پرتال > خدمات پرتال

مخاطبان پرتال

مخاطبان پرتال 

پرتالها بر حسب چگونگي پاسخگويي به نيازهاي کاربران به گروههای زیر تقسیم بندی می شوند :

 1-  Business to Customer Portal - B2C
 2- Business to Business Portal - B2B
3- پورتال هاي عمومي ( Mega Or Public Portal ) . اين نوع از پورتال ها نيز در دو گروه دسته بندي مي شوند:
  

الف) پورتال هاي عمومي که تمامي کاربران اينترنت را مخاطب قرار مي دهند (براي مثال Yahoo ، Excite، Google و مانند آن)

ب) پورتال هاي خاص ( صنعتي، بازرگاني، خدماتي ) که به آنها پورتال هاي عمودي نيز گفته شده و مخاطبان محدود و مشخصي دارند ( مانند پورتال هاي بانکها، سازمانهاي دولتي، وزارتخانه ها و ... )

(برای مطالعه توضیحات بیشتر در مورد پرتالها به قسمت پرتال چیست در بخش راهنما مراجعه کنید) 

بر اساس این تقسیم بندی پرتال اداره کل امو مجامع و شوراهای سازمانها در طبقه بندی پرتالهای خاص قرار می گیرد و بر حسب استراتژی آن که مخاطب اول آن سازمانها و شرکتهای شهرداری می باشد ، بر حسب اولویت خدمات آن نیز در ابتدا شامل سازمانها و شرکتها می شود. با توجه به طراحی انجام شده خدمات پرتال اداره کل امور مجامع شامل موارد زیر می شود:

1- اطلاعات سازمانها و شرکتها :این نوع خدمات شامل اطلاع رسانی درباره اطلاعات سازمانها و شرکتها از جمله اطلاعات شناسنامه ای ، مالی ، مجامع و شوراها ، نیروی انسانی و... می باشد

2 -اخبار ، اطلاعیه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملها:شامل آخرین اخبار سازمانها و شرکتها و کلیه بخشنامه ها و اطلاعیه هایی است که به سازمانها و شرکتها ابلاغ گردیده است

3- فرمها و جدولها : کلیه فرمهای ارسالی و درخواستی از سازمانها و شرکتها  ( که معمولا در نامه های اداری اسکن شده و بی کیفیت است) .

4- مشاوره : اطلاعات مشاوره ای ، خدمات مشاوره ای ، سؤالها و پاسخهای خرد مالی و ..... را شامل می شود

5-  خدمات الکترونیکی :

الف : فرمهای و جداول آنلاین گزارشگیری از سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ( در دست تهیه )

ب :  نمایش کلیه فعالیتها ، مراحل انجام فعالیتها و مدت زمان انجام آنها به صورت روزانه.

ج : مشاهده و دریافت اصل فرمها و جداول

د : دریافت مشاوره الکترونیکی ( کمترین مدت زمان پاسخگویی 24 ساعت) از طریق پرتال

هـ : پیگری نامه ها از طریق پرتال

و: ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظر سنجی الکترونیکی

ز : تماس الکترونیکی با مسئول پرتال و تمام اعضای اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها ، از طریق سرویس پست الکترونیکی شهرداری

ح: نرم افزار آنلاین بودجه ( در دست تهیه )

ط :تالار گفتگو

اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها