|  04/22/2018 - يكشنبه 2 ارديبهشت 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو

معاون مالي و اداري شهرداري تهران با هيات شهرداري زاگرب، پايتخت كرواسي ديدار كرد


روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 1499 29/1/87 > صفحه 12 (بانك و بيمه)


گروه بازار پول- اعضاي هيات شهرداري زاگرب، پايتخت كشور كرواسي در سومين روز حضور خود در شهر تهران صبح سه شنبه گذشته با معاون مالي و اداري شهرداري تهران ديدار كردند.
     حسين محمد پورزرندي، معاون مالي و اداري شهرداري تهران ضمن خوشامد گويي به هيات كروات به ارائه گزارشي پيرامون فعاليت هاي معاونت مالي و اداري شهرداري تهران پرداخت.
    به گزارش روابط عمومي معاونت مالي و اداري در اين ديدار پورزرندي به تغييرات عمده دوره مديريت دكتر قاليباف اشاره كرد و گفت: در دوره مديريت دكتر قاليباف در بحث مديريت مالي و نظام مالي شهرداري تهران تغييرات و تحولات عمده اي انجام شده است. به طوري كه درآمد و منابع شهرداري تهران از يك ميليارد دلار در سال 84 به 3 ميليارد و 700 ميليون دلار نقد و 2 ميليارد و 800 ميليون دلار غيرنقد در حال حاضر رسيده است.
    معاون مالي و اداري شهرداري تهران در ادامه گفت: يكي از برنامه هاي ما اين است كه برنامه و استراتژي 5 ساله شهرداري تهران را تنظيم كنيم؛ زيرا اين كار در تمام دنيا صورت مي گيرد.
    وي با بيان اينكه يكي از منابع مالي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث مشاركت هاي مردمي است، گفت: در اين راستا اولين كاري كه بايد انجام شود، جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي است.
    پورزرندي در ادامه گفت: ما در صدديم تا با مجوز شوراي اسلامي شهر تهران، حسابرسان بين المللي را جهت حسابرسي شهرداري تهران به تهران دعوت كنيم تا زمينه اخذ «Credit Rating» فراهم گردد.
    وي با بيان اينكه امسال مي خواهيم ماه به ماه به شهروندان تهراني گزارش مالي بدهيم، گفت: يكي ديگر از برنامه هاي ما اين است كه در تمامي پروژه هاي بزرگ شهرداري علاوه بر روزشمار، قيمت تمام شده كه شامل پيش بيني قيمت تمام شده و قيمت واقعي است، اطلاع رساني كنيم.
    وي در پايان اظهاراتش خطاب به هيات زاگربي گفت: از آنجايي كه براي ساخت و آباداني شهر، تامين منابع مالي يكي از پارامترهاي اصلي به شمار مي رود، علاقه منديم تا از نظرات و تجربيات شما در اين زمينه بهره مند شويم.
    در ادامه اين نشست معاون شهردار زاگرب گفت: مي توانم بگويم كه وضعيت ما از نظر سازماندهي و كار شبيه شما است. شهرداري زاگرب هم مثل شهرداري تهران اكثر درآمدها را خود تامين مي كند و فقط بخش كوچكي از آن را از دولت كمك مي گيرد.
    وي افزود: با توجه به اينكه زاگرب بسيار كوچك تر از تهران است و تنها 800 هزار نفر جمعيت دارد، بودجه ما سالانه يك و نيم ميليارد دلار است. ما تشكيلات و شركت هايي داريم كه درآمد 1 ميليارد دلاري دارند كه در مجموع درآمدهاي شهرداري را به دو و نيم ميليارد دلار مي رساند.
    ايوو كويچ در ادامه گفت: ما نيز بحث حسابرسي بين المللي از شهرداري را در برنامه هاي خود داريم و از سازمان هاي بين المللي براي تاييد ريتينگ استفاده مي كنيم كه اين كار اين شانس را به ما داد كه خود را به بورس لندن معرفي كنيم و بحث سرمايه گذاري خود را تامين كنيم.
    وي گفت: ما از منابع خود در طرح هاي مختلف از جمله دفع زباله و بازيافت آن، تصفيه مجدد آب هاي فاضلاب و آب هاي سطحي، طرح سوزاندن زباله هاي غيرقابل بازيافت و بهبود عبور و مرور استفاده مي كنيم.
    به گفته معاون اقتصادي شهرداري زاگرب تا چند سال پيش اقدام به چنين كارهايي ممكن نبود؛ اما با همكاري شفافي كه با موسسات بين المللي داشتيم و روند همگرايي با اتحاديه اروپا اين فرصت را به دست آورديم كه توسعه شهر را شروع كنيم.
    در ادامه اين نشست جواد اسلامي مديركل حسابرسي با اشاره به حسابرسي در شهرداري تهران گفت: براساس قوانين شهرداري تهران، حسابرسي در سه مرحله قبل و بعد از خرج و حسابرسان مستقل انجام مي شود.
    وي افزود: حسابرسي قبل از خرج توسط مميزين اداره كل امور مالي كنترل مي شود تا براساس قوانين و مقررات شهرداري تهران باشد و حسابرسي بعد از خرج نيز با همان هدف از طريق اداره كل حسابرسي صورت مي گيرد، در پايان نيز حسابرسان مستقل بر روند مالي شهرداري تهران رسيدگي مي كنند كه آنها نيز از طريق شوراي شهر انتخاب مي شوند.
    سعيد اقداميان، مديركل امور مجامع و شوراهاي سازمان ها از ديگر مديران اين نشست بود كه با تاكيد بر اين كه شهرداري تهران يك نهاد عمومي است، گفت: شهرداري تهران مامور مديريت شهر تهران است و از آنجايي كه قوانين حاكم بر ارگان هاي عمومي پيچيده است، شركت ها و سازمان هايي از طريق شهرداري تهران ماموريت پيدا مي كنند تا به آنها رسيدگي كنند. در حال حاضر شهرداري تهران 107 سازمان و شركت مستقل دارد كه در انجام ماموريت هاي شهرداري در كنار آن هستند.
    اين شركت ها و سازمان ها كه شهرداري از صاحبان سهام آنها است بايد از طريقي با شهرداري تهران مرتبط باشند كه اين اداره كل كه بنده مديركل آن هستم، اين وظيفه را انجام مي دهد.
    وي افزود: اين اداره كل عملكرد سازمان ها و شركت ها را كنترل مي كند تا در چارچوب قانون تجارت فعاليت كنند، رسيدگي به مسائل و مشكلات مالي و بودجه اي براساس اصول متعارف بين المللي از ديگر وظايف اين اداره كل است.
    اقداميان تصريح كرد: اگر كنترل دستورالعمل هاي صادره از سوي شركت ها و سازمان ها در راستاي ماموريت شهرداري تهران باشد، عملكرد اين سازمان ها و شركت ها توسط اين اداره كل ارزيابي مي شود.
    اسماعيل غفاري، مديركل امور مالي و اموال نيز از اصلاح ساختار مالي در شهرداري تهران خبر داد و گفت: اداره كل امور مالي و اموال بر اجراي قوانين و مقررات نظارت مي كند. شهرداري تهران روزانه 8/1ميليون دلار دريافتي و پرداختي دارد كه اين خود نيازمند مديريت نقدينگي است.
    در ادامه معاون شهردار زاگرب در خصوص منابع درآمدي اين شهرداري گفت: ماليات ها 70درصد منابع مالي ما را تامين مي كنند و بقيه آن از طريق عوارضي چون مجوز ساخت، جمع آوري زباله و نقل و انتقالات املاك تامين مي شوند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1603710