|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > مشخصات فعالیتها > مشخصات، زمانبندی و مدارک مورد نیاز فعالیتها

 

مشخصات و زمانبندی فعالیت ها

برای مشاهده بر روی عناوین فعالیت ها کلیک نمایید

  ساعت کاری : شنبه تا چهار شنبه 8 صبح الی 16:30

:: معاونت بررسی های مالی و بودجه ::
واحد مجري عنوان فرايند
ارائه مشاوره مالی به سازمانها و شرکتها
بررسی های مالی
تهيه گزارش ديون و مطالبات
بررسی های مالی
تهيه گزارش عملکرد 6 ماهه سازمانها و شرکتها
بررسی های مالی
جمع آوری،جمع بندی وبررسی صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانهاوشرکتها
بررسی های مالی
 
جمع آوری بودجه های تنظیمی سازمانها و شرکتها ،جهت ارسال خلاصه به ستاد عالی بودجه
بودجه
ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجه و ارسال CD نرم افزار مربوطه به سازمانها و شرکتها
بودجه
اصلاح و به روز رسانی نرم افزار بودجه
بودجه

:: دفتر مدیر کل ::
واحد مجري عنوان فرايند
تجزيه و تحليل صورتجلسات هيات مديره
مشاور مالی و بودجه عملیاتی
تجزیه و تحلیل و استخراج تکالیف مندرج در صورتجلسات
مشاور مالی و بودجه عملیاتی
کارتابل مدیر کل
دفتر مدیر کل
هماهنگی مراجعات به مدیرکل
دفتر مدیر کل
تهیه و ارسال گزارش عملکرد فصلی اداره کل
دفتر مدیر کل
پیگیری دستورات مدیر کل
دفتر مدیر کل
پشتیبانی نرم افزار تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی شهرداری تهران
مشاور مالی و بودجه عملیاتی

:: آموزش و فناوری اطلاعات ::
واحد مجري عنوان فرايند
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری
فناوری اطلاعات
تحول اداری و فرآیند کاری
فناوری اطلاعات
بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها
فناوری اطلاعات
ساب پرتال
فناوری اطلاعات
آموزش عمومی و تخصصی پرسنل
آموزش

:: دبیرخانه ::
واحد مجري عنوان فرايند
مکاتبات وارده
دبیر خانه
مکاتبات صادره
دبیر خانه

:: معاونت سیستم ها و روش ها ::
واحد مجري عنوان فرايند
تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعملها
بهبود سیستم ها و روشها
ارائه مشاور بيمه تأمين اجتماعی به سازمانها و شرکتها
بهبود سیستم ها و روشها
ارائه مشاوره مالياتی به سازمانها و شرکتها
بهبود سیستم ها و روشها
ارائه مشاوره حقوقی به سازمانها و شرکتها
حقوقی
بررسی قراردادهای منعقده ما بين سازمانها وشرکتها با شرکتهای مجری پروژه
حقوقی
جمع آوری و جمع بندی آمارو اطلاعات مربوط به سازمانها و شرکتها
بهبود سیستم ها و روشها
بررسی وضعيت شرکتها و مؤسسات در حال تصفيه
حقوقی
اصلاح اساسنامه وآيين نامه های سازمانها و شرکتها
بهبود سیستم ها و روشها

:: معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد ::
واحد مجري عنوان فرايند
شارژ بن کارت مدیران عامل سازمانها وشرکت ها
امور مجامع
تهيه و تدوين نظام ارزشيابی عملکرد مديران و رتبه بندی سازمان ها و شرکتها
امور مجامع
تهيه اطلاعات شناسنامه ای سازمانها و شرکتها
امور مجامع
استخراج و پيگيری اجرای تکاليف مجامع شوراها
امور مجامع
بررسی صورتجلسات مجامع و هيأت‌ مديره‌ها جهت ارسال به اداره ثبت شرکتها
امور مجامع
نظارت بر برگزاری جلسات مجامع يا شوراها
امور مجامع
بررسی و تنظیم پيش نويس صورتجلسات مجامع يا شوراها
امور مجامع
برنامه ريزی و هماهنگی جهت برگزاری مجامع يا شوراها
امور مجامع

:: پشتیبانی ::
واحد مجري عنوان فرايند
تعميرات يا تعويض ملزومات و تجهيزات
پشتیبانی
درخواست کالا از اداره کل پشتيبانی
پشتیبانی
تهيه و ارسال گزارش کارکرد پرسنل
اداری
مرخصی پرسنل
اداری
خريد اقلام درخواستی واحدها
پشتیبانی