|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
راهنما > کار با پرتال > تغیییر اندازه صفحه و اندازه قلم

راهنمای تغییر رنگ،اندازه قلم و نوع قلم

راهنمای تغییر رنگ،اندازه قلم و نوع قلم

 

برای تغییر رنگ و نوع و یا اندازه قلم می توانید از آیکنهای قسمت سمت چپ پرتال استفاده نمایید

 

تغییر رنگ می توانید رنگ صفحه را به سه رنگ سبز، آبی و یا مشکی تغییر دهید

تغییر اندازه می توانید اندازه قلم های صفحه را به سه اندازه کوچک، متوسط و یا بزرگ تغییر دهید.

تغییر نوع فونت می توانید اندازه قلم های صفحه را به سه اندازه کوچک، متوسط و یا بزرگ تغییر دهید

 
راهنمای منوهای چپ