|  06/18/2018 - دوشنبه 28 خرداد 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > دبیرخانه > کبری جلیلی

کبری جلیلی نیکجه

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: کبری جلیلی نیگجه سمت : کارمند دبیرخانه
ميزان تحصيلات: دانشجوی کارشناسی رشته تحصيلی: مدیریت امور فرهنگی دانشگاه محل تحصیل: علمی کاربردی واحد 34
تلفن همراه: تلفن محل کار: 88783007
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: بلوار میرداماد - مجتمع تجاری پایتخت طبقه سیزدهم
آدرس الکترونيکي شهرداری: jalili-k@tehran.ir
آدرس الکترونيکي:
فعاليت تحصيلی:
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 علمی کاربردی واحد 34 90 92 امور فرهنگی کاردانی
2 علمی کاربردی واحد 34 96 در حال تحصیل مدیریت امور فرهنگی کارشناسی
فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 شرکت کروز (تولید قطعات) 84 90 کارمند
2 اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها 90 تاکنون کارمند دبیرخانه
3
4