|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بسمه تعالی

با سلام و احترام
با عنايت به تبصره پنجم ماده واحده مصوبه بودجه سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران در سال 91 ( پيوست 1 ) كه اشعار مي دارد : « سازمان ها و شركت هاي وابسته شهرداري تهران مجازند تا سقف 3 % از درآمدهاي وصولي خود را در حوزه هاي فرهنگي و آموزشي مرتبط در قالب دستورالعمل مشخصي كه با تائيد كميسيون فرهنگي اجتماعي و زيست شهري تهيه و توسط شورا ابلاغ مي شود هزينه نمايند .» به انضمام دستورالعمل تبصره مذكور (پيوست 2 )، خواهشمند است نسبت به اجراي تبصره مذكور در سازمان ها و شركت هاي تابعه در قالب دستورالعمل پيوست اقدام لازم معمول فرمايند.
لازم به ذكر است اداره كل آموزش‌هاي شهروندي اين معاونت متولي هماهنگي لازم مي باشد.


مشاور شهردار و قائم مقام حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
ميثم امرودي تصویر نامه

 پيوست 1 : تبصره پنجم ماده واحده مصوبه بودجه سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران در سال 91

 پيوست 2 : دستورالعمل اجرایی تبصره 24 ، مصوبه سی و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری ، مورخ 11/05/1390