|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بایگانی اطلاعات > بایگانی اطلاعات به صورت درختی

بایگانی اطلاعات به صورت درختی

برای مشاهده علامت + را انتخاب نمایید
 ( نکته: به علت افزایش بسیار زیاد طول عمودی صفحه حتما بعد از استفاده درخت را با انتخاب علامت - ببندید)

نمایش باگانی اطلاعات به صورت درختی

Skip Navigation Links.
اطلاعات شناسنامه ای سازمان ورزش شهرداری تهران قبل از انتخاب آقای صالحی امیری به عنوان رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران قبل از انتخاب آقای پرویزی به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان نوسازی شهر تهران قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت همشهری قبل از انتخاب آقای حاجی به عنوان مدیر عامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) قبل از تغییر هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای موسسه آموزش شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها قبل از انتخاب آقای صدیقی به عنوان مدیر عامل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قبل از انتخاب آقای قنادان به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت نوسازی عباس آباد قبل از انتخاب آقای حجازی به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مهندسی و عمران شهر تهران قبل از انتخاب آقای نوش آبادی به عنوان سرپرست
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قبل از انتخاب آقای اتابکی به عنوان سرپرست
اطلاعات شناسنامه ای شرکت بهره برداری نمایشگاههای بین المللی شهرآفتاب قبل از انتخاب آقای رئوف قادری به عنوان مدیرکل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان فناوری اطلاعات قبل از انتخاب آقای فرجود به عنوان سرپرست
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مدیریت پسماند قبل از انتخاب آقای عبدلی به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قبل از اداره هیأت امنایی
اطلاعات شناسنامه ای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران قبل از تغییر مشخصات شغلی آقای تشکری هاشمی
اطلاعات شناسنامه ای سازمان زیبا سازی شهر تهران قبل از تغییر مشخصات شغلی آقایان پشمچی زاده و حسینی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان بهشت زهرا قبل از انتخاب آقای خال به عنوان مدیرکل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران قبل از انتخاب آقای مکارم به عنوان رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران قبل از انتخاب آقای صالحی امیری به عنوان رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی قبل از تغییر شغل فعلی آقای کوپائی
اطلاعات شناسنامه ای سازمان حمل و نقل و ترافیک قبل از تغییر مدیر عامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت بهره برداری نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت شهروند قبل از تغییر حوزه فعالیت
اطلاعات شناسنامه ای موسسه هاتف شهر قبل از عضویت آقای کیهان محمدخانی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت نوسازی عباس آباد قبل از عضویت آقای عظیم بابایی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت ارتباط مشترک شهر قبل از عضویت آقای محمد عبداله خانی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران قبل از استعفای آقای محمود عیدی
اطلاعات شناسنامه ای شرکت شهربان وحریم بان تهران قبل از ریاست آقای باقرصاد رنانی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها قبل از عضویت آقای علیرضا صادقی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها قبل از انتخاب آقای علیرضا صادقی به عنوان مدیر عامل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها قبل از انتخاب آقای علیرضا صادقی به عنوان مدیر عامل
اطلاعات شناسنامه ای موسسه رایانه شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت پیام رسا قبل از انتصاب آقای مهرداد حاجی خانی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قبل از تغییر نوع عضویت آقای قاسم کارگر
اطلاعات شناسنامه ای سازمان زیباسازی شهر قبل از عضویت آقای مازیار حسینی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت شهربان وحریم بان تهران قبل از ریاست آقای باقرصادرنانی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت خاکریزآب قبل از تغییر نشانی
اطلاعات شناسنامه ای شرکت کنترل ترافیک تهران قبل از انتصاب مجدد اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافریری و پارک سوارها قبل از انتصاب آقای علیرضا صادقی به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران قبل از عضویت آقایان داریانی و پورزرندی در شورا
اطلاعات شناسنامه ای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران قبل از عضویت آقای سیدهومان حسینی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قبل از سرپرستی آقای افندی زاده
اطلاعات شرکت برج میلاد قبل از عضویت آقایان عبدالهی، رحمانی و روشنی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) قبل از عضویت آقای عباس گرامی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت پیام رسا قبل از عضویت آقای نبید در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای موسسه شهریاران جوان قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان بهشت زهرا قبل از عضویت آقایان جعفرپور و درویشی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت سرمایه گذاری شهر قبل از ریاست آقای حسین آبتن در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان مدیریت پسماند قبل از تغییر شغل فعلی آقای منصور باقرصادرنانی
اطلاعات شناسنامه ای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران قبل از عضویت آقای سجادی نژاد در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه قبل از عضویت آقایان منتظری و هنرور محجوبین در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر قبل از ریاست آقای ابوالفضل رفیع در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت ارتباط مشترک شهر قبل از انتصاب آقای ابراهیم یافتیان به عنوان رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای موسسه تصویر شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره آبان 95
اطلاعات شناسنامه ای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران قبل از عضویت آقای عبدالملکی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان بهشت زهرا قبل از عضویت آقایان جعفرپور و درویش امیری در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قبل از انتخاب آقای افندی زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت تهران گشت ارغوانی قبل از انتخاب آقای محمدی دارانی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای موسسه فناوران شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات سازمان خدمات اجتماعي شهرداری تهران قبل از عضویت آقایان روحانی نژاد و ملکی به عنوان عضو هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره 14 آذر95
اطلاعات شناسنامه ای شرکت خاکریزآب قبل از تغییر شغل فعلی آقای بهمن نوری
اطلاعات شناسنامه ای موسسه نشر شهر قبل از تغییر هیأت مدیره14آذر95
اطلاعات موسسه فناوران شهر 2آذر 1395
اطلاعات سازمان خدمات اجتماعي شهرداری تهران 2آذر1395
اطلاعات سازمان حمل ونقل وترافيك تهران قبل از عضویت آقایان نوریان و رضوی
اطلاعات سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها در تاریخ 2آذر95
اطلاعات شركت راه آهن شهري تهران وحومه ( مترو) قبل از انتصاب آقای مازیار حسینی به عنوان رياست هيأت مديره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت یادمان سازه قبل از انتخاب آقای شیری به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضویت آقای مهدوی
اطلاعات شناسنامه ای شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قبل از عضویت آقای کامران زنگیشه در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قبل از عضویت آقای کامران زنگیشه در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت همشهری قبل از عضویت آقایان نگاهداری و قربان زاده در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت خاکریزآب قبل از عضویت آقایان رئیسی، احمدپور و درویشی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت بهره برداری نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قبل از عضویت آقایان نائینی و عبدالهی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت سرمایه گذاری شهر قبل از عضویت آقایان رضایی و نصرآبادی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای موسسه هاتف شهر قبل از عضویت آقای بابایی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت واحد اتوبوسرانی قبل از تغییر در اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت خدمات اداری شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت رایانه شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت شهر سالم قبل از ریاست آقای تشکری هاشمی در هیأت مدیره و تغییر در اطلاعات سهام
اطلاعات شناسنامه ای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران قبل از تغییر حوزه
اطلاعات شناسنامه ای شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر قبل از انتصاب آقای کامران زنگیشه ب عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت کنترل کیفیت هوا (سماء) قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران قبل از انتصاب آقای رضا قدیمی به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت برج میلاد تهران قبل از انتصاب آقای درویش پور به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران قبل از تغغیر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت کنترل ترافیک تهران قبل از تغییر در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت کنترل کیفیت هوا (سماء) قبل از تغییر در اضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت خدماتی کالای شهروند قبل از تغییر حوزه
اطلاعات شناسنامه ای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قبل از عضویت آقای مصطفوی گرجی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران قبل از تغییر شغل فعلی آقای علی محمد نائینی
اطلاعات شناسنامه ای شرکت توسعه فضاهای فرهنگی قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران قبل از انتصاب آقای مصطفی منتظرالمهدی به عنوان رئیس هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای موسسه هادیان شهر قبل از انتصاب آقای عزیز عیسی پور به عنوان مدیرعامل
اطلاعات شناسنامه ای شرکت خدماتی کالای شهروند قبل از عضویت آقایان گودرزی، یزدانی و محمودعلوی در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران قبل از عضویت آقای سیدنواب حسینی منش در هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره
اطلاعات شناسنامه ای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قبل از عضویت آقای امیر شجاعان در شورا