|  12/17/2018 - دوشنبه 26 آذر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > آمورزش و فناوری اطلاعات > هانیه یوسفی

هانیه یوسفی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: هانیه یوسفی سمت : مسئول آموزش و فناوری اطلاعات
ميزان تحصيلات: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحصيلی: مدیریت دولتی-مالی دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم تحقیقات
تلفن همراه: تلفن محل کار: 96017291
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: تقاطع نواب امام خمینی - کوچه گلهای یک
آدرس الکترونيکي شهرداری: yousefi-han@tehran.ir
آدرس الکترونيکي:
فعاليت تحصيلی:
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 آزاد-تهران شمال 1384 1388 مهندسی منابع طبیعی کارشناسی
2 آزاد - علوم تحقیقات 1396 تاکنون مدیریت دولتی-مالی کارشناسی ارشد
فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 شرکت بازرگانی شیله 1389 1390 مسئول طراحی و تبلیغات
2 مجمع فرزندان شاهد و ایثارگر 1390 1392 مسئول روابط عمومی و رسانه
3 گروه شرکتهای طرفه نگار 1391 1392 مسئول روابط عمومی و تبلیغات
4 اداره کل امور مجامع و شوراها 1392 1393 کارشناس مجامع
5 " 1393 1394 کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات
6 " 1394 تاکنون مسئول آموزش و فناوری اطلاعات
7 " 1395 تا کنون مسئول امور بانوان اداره کل امور مجامع
8 " 1395 تا کنون مسئول رسانه اداره کل امور مجامع