|  09/26/2017 - سه شنبه 4 مهر 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
خدمات الکترونیک > خدمات الکترونیکی ارتباطی > کانال تلگرام

کانال رسمی اطلاع رسانی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهای شهرداری تهران

کانال رسمی اطلاع رسانی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهای شهرداری تهران


https://telegram.me/EdareKoleMajame

https://telegram.me/EdareKoleMajame
EdareKoleMajame@


کانال رسمی اطلاع رسانی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهای شهرداری تهران