|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > اهداف و وظایف > اهداف، ماموریت و چشم انداز

اهداف، ماموریت و چشم انداز

اهداف ، چشم انداز و مأموریت هایی که در سال 95 علاوه بر فعالیت های عادی انجام خواهد شد

 

رديف

شرح اقدام

نتایج مورد انتظار

1

تعیین تکلیف مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتها اجرای کامل مصوبات شورای شهر 

2

برنامه ریزی و اجرای نظام نظارت دوره ای سازمان ها و شرکت ها  به صورت بازدیدهای میدانی و با استفاده از روش های علمی و تعیین شاخص های عملیاتی

3

تعيين تكليف شركتهاي در حال انحلال اعلام ختم تصفيه 9 شركت

4

پيگيري پروپوزال شاخصهاي عملياتي براي سازمانها و شركتهاي فعال تعيين شاخصهاي عملياتي براي سازمانها و شركتها

5

بررسي زمان برگزاري شوراي سازمانها و مجامع شركتها تقليل زمان برگزاري شوراي سازمانها و مجامع شركتها به 2 ماه

6

ساماندهي سيستم حسابداري سازمانها و شركتها راه اندازي كدينگ مشترك و سيستم يكپارچه حسابداري متوازن با مناطق

7

ساماندهي چارت سازماني سازمانها و شركتها تهيه چارت سازماني تيپ براي سازمانها و شركتها و تطبيق وضع موجود

8

بررسي موارد اختلاف في مابين شهرداري و سازمان امور مالياتي و تأمین اجتماعی حل و فصل حدود 7200 ميليارد ريال ادعاي طرفين

9

برقراری سیستم حسابرسی مدیریت عقد قرارداد با مؤسسه صالح و متخصص در این زمینهاهم مأموریت های اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها

 

مدیرکل

معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد

معاونت سیستمها و روشها

معاونت بررسی های مالی و بودجه

     
- برنامه ریزی به منظور تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی شرکتها و شوراهای سازمانها

- جمع آوری و بررسی صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکتها وسازمانهای تابعه

- رتبه بندی سازمانهاو شرکتها

- تعیین حقوق و مزایای مدیران سازمان ها و شرکت ها
- انجام خدمات مشاوره مالیاتی ، حقوقی و بیمه ای

- تطبیق کلی طرح ها و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکتها و سازمانها با برنامه کلان شهرداری تهران

- بررسی ، اصلاح و بهبود مستمر سیاستها و روشهای مالی و اداری مورد عمل در شرکت ها و سازمانها
- تهیه و تنظیم بودجه تجمیعی و تلفیقی سازمانها و شرکتها

- هدایت و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه شرکتها و سازمانها در خصوص حصول اهداف کلان شهرداری تهران

- بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای حسابرسی

- بررسی ترازنامه و گزارشهای مالی و تطبیق عملکرد با بودجه مصوب