|  09/26/2017 - سه شنبه 4 مهر 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
درباره ما > نیروهای اداره کل > کلیه نیروهاصفر مشهدی فراهانی مدیر کل

 گروه مشاورین
      اداری و پشتیبانی
ابوالقاسم گردانی مشاور مالیاتی      
ابراهیم عباسپور مدیر دفتر
علیرضا فلاح میرزایی مشاور مالیاتی    

   
حسینعلی سلیمانی ملکان مشاور بیمه و تأمین اجتماعی
 

فرشید موسوی کارمند دفتر
بتول احمدی حداد مشاور مالیاتی
 سهیل مهر آمیز مشاور حقوقی
 

        دبیرخانه
آموزش و فناوری اطلاعات    

حسین سید محمدی رئیس دبیرخانه
هانیه یوسفی کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات
 

   
 

فائزه رمه چی کارشناس دبیرخانه 

کبری جلیلی کارمند دبیرخانه                
معاونت سیستمها و روشها
 

معاونت بررسی های مالی و بودجه
عباس حاتم تهرانی
معاون سیستمها و روشها
معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد
زهرا احمدلو معاون بررسی های مالی و بودجه
   
محمد صفری معاون مجامع و ارزیابی عملکرد

 
رحیم حمزه رئیس بهبود سیستمها و روشها
   
مریم عشقی صابر پور کارشناس مالی
مجید کاشانی رئیس اداره حقوقی و قراردادها
محمودکریمی خالدی رئیس شورای سازمانها
سحر محمدی کارشناس مالی
پروین عیوضی کارشناس بهبود سیستمها و روشها
ریحانه کشاورز فرد کارشناس شورای سازمانها


لیلا علی محمدی کارشناس بهبود سیستمها و روشها
رضا عابدی
کارشناس مجامع و ارزیابی عملکرد