|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > معاونت سیستمها و روشها > رحیم حمزه

رحیم حمزه

مشخصات فردی

   رحیم حمزه

نام و نام خانوادگی: رحیم حمزه سمت :  رئیس اداره حقوقی و قراردادها
ميزان تحصيلات: کارشناسی ارشد رشته تحصيلی: فلسفه - منطق دانشگاه محل تحصيل:علامه طباطبایی
تلفن همراه:  تلفن محل کار: 96017261
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: تقاطع نواب امام خمینی - کوچه گلهای یک
 آدرس الکترونيکي شهرداری : hamzeh@tehran.iri   
آدرس الکترونيکي : rahimhamzeh@yahoo.com
فعاليت تحصيلی: 
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 آزاد اسلامی واحد تبریز 71 75 ریاضی کارشناسی
2 علامه طباطبایی 85 88 فلسفه-منطق کارشناسی ارشد
 
 فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 آموزش و پرورش استان فارس 77 78 مدیر و دبیر ریاضی دبیرستانها 
2 شورای اسلامی شهر تهران 79 81 کارشناس امور سازمانها و شرکتها
3 شورای اسلامی شهر تهران 81 81 کارشناس کمیسیون ماده 77 
4 شورای اسلامی شهر تهران 81 84 کارشناس کمیسیون بند 20
5 هفته نامه سراسری مردم و جامعه 83   صاحب امتیاز و مدیر مسئول
6 اداره کل امور مجامع 84 85 مسئول بودجه
7 اداره کل امور مجامع 85 93 رئیس اداره بهبود سیستم ها و روشها
8 اداره کل امور مجامع 93   رئیس اداره حقوقی و قراردادها