|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > معاونت سیستمها و روشها > لیلا علی محمدی

لیلا علیمحمدی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: لیلا علی محمدی سمت : کارشناس بهبود سیستمها وروشها
ميزان تحصيلات: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحصيلی: مدیریت دولتی دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
تلفن همراه: تلفن محل کار: 96017266
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: تقاطع نواب امام خمینی - کوچه گلهای یک
آدرس الکترونيکي شهرداری: mohammadi-le@tehrani.ir
آدرس الکترونيکي: leilamohammadi57@yahoo.com
فعاليت تحصيلی:
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 دانشگاه علمی کاربردی 1390 1394 روابط عمومی کارشناسی
2 دانشگاه آزاد - تهران مرکز 1395 درحال تحصیل مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 شرکت مهندسی بازرگانی نفت آسیا 1383 1386 مدیریت بازاریابی
2 شرکت خدمات اداری شهر 1386 1389 امور اداری ودفتری
3 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1390 1395 مسئول امور بانوان
4 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1393 تاکنون کارشناس بهبود سیستمها وروشها
5