|  09/26/2017 - سه شنبه 4 مهر 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
درباره ما > نیروهای اداره کل > معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد > محمود خالدی

محمود خالدی

مشخصات فردی

محمود خالدی 

نام و نام خانوادگی: محمود کریمی خالدی  سمت :  رئیس اداره شورای سازمانها
ميزان تحصيلات: لیسانس  رشته تحصيلی: مدیریت دولتی   
تلفن همراه: تلفن محل کار: 88783007
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: بلوار میرداماد - مجتمع تجاری پایتخت  طبقه سیزدهم
 آدرس الکترونيکي شهرداری : karimi-kh
آدرس الکترونيکي :
فعاليت تحصيلی: 
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 سازمان مدیریت صنعتی  74 76 حسابداری فوق دیپلم
2 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی  78 81 مدیریت دولتی  لیسانس
3 موسسه آموزشی وپزوهشی اتاق بازرگانی صنایع ومعادن  ایران  84 86 حسابداری ومدیریت مالی  دوره عالی
           
 
 فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 اداره کل اموراجرایی کمیسیونهای ماده صد 68 76 مسئول کمیسیون
2 اداره کل برنامه وبودجه  76 83 مسئول گروه طرح وبرنامه از محل اعتبارات دولتی
3 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 83 تاکنون رئیس اداره شورای سازمانها
         
         
           
مهارتهای شغلی:
رديف نام مهارت
1 اداری -مالی -حقوقی -بودجه وبرنامه ریزی