|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد > ابراهیم عباسپور

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم عباسـپـور سمت :  رئیس اداره شورای سازمانها
ميزان تحصيلات:  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحصيلی:  کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
تلفن همراه:  تلفن محل کار: 96017277
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: تقاطع نواب امام خمینی - کوچه گلهای یک
 آدرس الکترونيکي شهرداری : Abbaspour-e@tehran.iri
آدرس الکترونيکي :  info@majame.tehran.ir
فعاليت تحصيلی: 
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 1390 در حال تحصیل کامپیوتر   کارشناسی ارشد


           
 فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت

1 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1387 1394 مدیر آموزش و فناوری اطلاعات
2 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1394 1397 رئیس حوزه مدیریت و اداری
2 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1397 تاکنون رئیس اداره شورای سازمانها