|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد > محمد صفری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: محمد صفری سمت : معاون مدیرکل
ميزان تحصيلات: فوق لیسانس رشته تحصيلی: زبانشناسی
تلفن همراه: تلفن محل کار: 96017272
محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها آدرس محل کار: بلوار میرداماد - مجتمع تجاری پایتخت طبقه سیزدهم
آدرس الکترونيکي شهرداری: safari-moha@tehran.iri
آدرس الکترونيکي:
فعاليت تحصيلی:
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1 آزاد تهران مرکزی 1385 1387 زبانشناسی کارشناسی ارشد
2 آزاد تهران جنوب 1379 1383 ادبیات کارشناسی
4
فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1394 تاکنون معاون مجامع و ارزیابی عملکرد
2 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1390 1394 رئیس حوزه مدیریت
3 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1390 1394 رئیس امور اداری
4 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1387 تاکنون عضو کمیته ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد
5 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1387 تاکنون عضو کمیته نظام پیشنهادها
6 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1387 1394 مسئول روابط عمومی
7 اداره کل امور مجامع وشوراهای سازمانها 1387 1390 رئیس دبیرخانه
8 دانشگاه علمی کاربردی 1386 1387 مدرس
9 پژوهشکده منطقه 2 1385 1386 پژوهشگر ادبی
10 دبیرستان 1381 1386 دبیر