|  09/26/2017 - سه شنبه 4 مهر 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
درباره ما > نیروهای اداره کل > معاونت سیستمها و روشها > پروین عیوضی

پروین عیوضی

مشخصات فردی

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پروین عیوضی

سمت : کارشناس ارشد مالی

ميزان تحصيلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلی:

مدیریت بازرگانی - حقوق

تلفن همراه:

تلفن محل کار: 88783007

محل کار: اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها

آدرس محل کار: بلوار میرداماد - مجتمع تجاری پایتخت طبقه سیزدهم

 آدرس الکترونيکي شهرداری :eyvazy-p@tehran.iri

آدرس الکترونيکي :

فعاليت تحصيلی: 

رديف

دانشگاه محل تحصيل

سال شروع

سال اخذ مدرک

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

 

 

 

 

 

 

 فعاليت شغلی:

رديف

نام محل

سال شروع

سال پايان

سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارتهای شغلی:

رديف

نام مهارت

آشنایی با نرم افزارهای مالی شایگان سیستم و طرفه نگار

آشنایی با نرم افزار بودجه عملیاتی

آشنایی با اینترنت و نرم افزارهای office