|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > معاونت سیستمها و روشها > پروین عیوضی

پروین عیوضی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: پروین عیوضی سمت : کارشناس ارشد اداره بهبود معاونت سیستمها و روشها
ميزان تحصيلات: کارشناسی ارشد رشته تحصيلی: حقوق دانشگاه محل تحصیل: آزاد
تلفن همراه: تلفن محل کار:
محل کار: آدرس محل کار:
آدرس الکترونيکي شهرداری:
آدرس الکترونيکي:
فعاليت تحصيلی:
رديف دانشگاه محل تحصيل سال شروع سال اخذ مدرک رشته تحصيلي مرتبه علمي
1
2
فعاليت شغلی:
رديف نام محل سال شروع سال پايان سمت
1 اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانهای شهرداری 1395 ... کارشناس ارشد اداره بهبود معاونت سیستمها و روشها
2 اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانهای شهرداری 1389 1395 کارشناس ارشد اداره بررسیهای مالی و بودجه
3 اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانهای شهرداری 1386 1389 کارشناس
4 شرکت خصوصی 1383 1386 کارشناس مالی