|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > تاریخچه > تاریخچه اداره کل

تاریخچه اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها

شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری به شکل عمده برای تسهیل و تسریع فعالیت و ارتقای خدمات شهرداری تأسیس شده اند. اما با گذر زمان از نظارت شهرداری بر فعالیت آنها کاسته شد و دربرخی موارد از فعالیتهای اصلی خود بازماندند. پس ضرورت نیاز به وجود اداره ای برای هدایت و نظارت بر این مجموعه گسترده، احساس شد؛ با این هدف، اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها در سال 1385 کارخود را آغاز نمود.
اداره کل امور مجامع که از ابتدای سال 83با عنوان دبیرخانه امور مجامع تنها با 10نفر پرسنل کار خود را آغاز کرده بود، در سال 85با تصویب چارت تشکیلاتی با نام اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها فعالیت خود را ادامه داد.

تبدیل دبیرخانه به اداره کل امور مجامع راهی به سوی شفاف سازی

 شفاف سازی از مسائل مهم در بحث کیفیت است.طی تحقیقاتی که در چند دهه اخیر درباره مدیریت سازمانی در جهان انجام شده، شفاف نبودن فرآیندهای سازمانی، از علتهای نسبتاً نامرئی است که هزینه های سنگینی را به سازمانها تحمیل می کند. این موضوع منجر به فعالیتهای مشابه، موازی، غیرمرتبط، غیر ضروری و در نهایت بازدهی کم سازمانها می‌شود.

از این رو مدیران شهری تصمیم گرفتند، برای عارضه یابی، بهبود سازمانی، هدایت، نظارت و کنترل شفاف‌تر امور جاری سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و همچنین بر مبنای تصمیمات و برنامه‌های از پیش تعیین شده جهت دستیابی به رضایت شهروندان، دبیرخانه امور مجامع را تأسیس کنند. این دبیرخانه با هدف بر قراری ارتباط میان مجامع و مصوباتشان با مراجع قانونی ذی‌ربط به وجود آمد. اما در اوایل سال 1385 ضمن توجه به افزایش انتظارات و در نظر داشتن اصل هدایت و نظارت با اهداف تازه ای، به اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تغییر نام داد.

ساماندهی سازمانها و شرکتها

با گذشت زمان و آغاز به کار اداره کل امور مجامع، مشخص شد که برخی از سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه شهرداری دچار موازی کاری و حتی در پاره ای از موارد انجام کارهای غیرمرتبط با مأموریتهای شهرداری شده اند.در همین راستا و با توجه به پایین بودن عملکرد مالی این واحدها، ضرورت بحث ساماندهی آنها توسط اداره کل به وجود آمد.طی این فرآیند، سازمانها به تفکیک نوع فعالیتشان، در 4 گروه فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و عمرانی، خدماتی و زیست محیطی و پشتیبانی طبقه بندی شدند.همچنین با اجرای کامل مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای شهرداری از 106به 40 سازمان و شرکت می‌رسند.

معاونتها
در حال حاضر معاونتهای زیرمجموعه این اداره کل عبارتند از:

* معاونت بررسیهای مالی و بودجه با 2 مدیریت و 6 کارشناس

* معاونت سیستمها و روشها با 2 مدیریت و 6 کارشناس

* معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد با 2 مدیریت و 6 کارشناس

* مشاوران مالیاتی، بیمه ای و حقوقی و مالی متشکل از 6 نفر

اداره کل امور مجامع تاکنون پیشرفت بسیار چشمگیری در انجام امور محوله داشته است و باقی برنامه‌های خود را نیز در دست اجرا دارد.اداره مجامع امیدوار است که بتواند در جهت خدمت رسانی به سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری برای تهیه و ارائه گزارشهای شفاف‌تر گامی مؤثر بر دارد.

اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها، نیل به این امور را در دستور کار خود قرار داد:* هدایت سازمانها و شرکتها جهت تهیه به هنگام صورتهای مالی و تشکیل به موقع مجامع

* رتبه بندی و ارزیابی عملکرد واحدها

* رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای سازمانها و شرکتها با ایجاد هسته مشاوره مالیاتی و بیمه ای

* یکسان سازی اساسنامه‌ها و آیین نامه‌های مورد استفاده در سازمانها و شرکتها

* حرکت به سوی سیستمهای نوین مدیریتی از جمله تهیه بودجه به شیوه بودجه جامع

* تهیه دستور العملهای مختلف برای کمک به بهبود بازدهی فعالیتهای سازمانها و شرکتها

مهم‌ترین برنامه های سال 95

* تعیین تکلیف مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتها

* برنامه ریزی و اجرای نظام نظارت دوره ای سازمانها و شرکتها

* تعیین تکلیف شرکتهای در حال انحلال

* پیگیری پروپوزال شاخصهای عملیاتی برای سازمانها و شرکتها

* بررسی زمان برگزاری شورای سازمان ها و مجامع شرکتها

* ساماندهی سیستم حسابداری سازمانها و شرکتها

* ساماندهی چارت سازمانی سازمانها و شرکتها

* بررسی موارد اختلاف میان شهرداری و سازمان امور مالیاتی

 

دیروز - عدم شفافیت، امروز – شفاف سازی  و فردا شفافیت

به روایت تصویر

 
اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها