|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > تاریخچه > پرسنل سابق

مدیران ومسئولان سابق

مدیران ومسئولان سابق
((تنها جزئیات و مشخات افراد بعد از سال 1390 موجود است))
           
ردیف نام نام خانوادگی تاریخ ورود تاریخ خروج سمت
1 سید حسین شبیری 1382/9/1 1385/9/19 مدیر کل
2 علیرضا ربیعی 1385/10/19   مدیر کل
3 پرویز ساعدی     مدیر کل
4 قاسم دادرس 1384/1/24 1384/2/24 معاون
5 محمد مهدی حاجی زاده 1382/11/8 1383/12/30 معاون
6 سوسن حاج سید جوادی پژوهی 1384/4/7 1384/6/19 رئیس امور دفتر
7 محمد شهیدی 1386/1/4 1386/6/11 رئیس اداره حقوق
8 خدیجه عابدی نیستانک 1384/1/28 1384/2/31 محاسب
9 محمد فروتن     کارشناس
10 علیرضا دانش پژوه 1383/7/29 1383/7/3 بازرسی فنی
11 ابراهیم صیقلانی طلب 1383/3/7 1383/8/30 کارشناس
12 حسین محجوب     عضو هیأت بدوی تخلفات اداری
13 عبدالرضا عالی زاده 1383/5/1   کارشناس
14 علیرضا صالحی 1384/2/1   کارشناس
15 مهدی ناصح 1383/7/1 1383/91 کارشناس
16 خلیل فرجی 1384/5/2 1384/5/12 مأمور بازدید
17 حبیب الله قاسم پور اکبر آبادی 1384/4/14 1384/4/16 مسئول روابط استخدامی
18 حسین الله اصلانی 1382/8/1 1384/10/12 کارشناس
19 حسین علی قائمی 1384/6/8 1386/8/6 کارشناس
20 حبیب الله مرندی 1385/1/5 1386/3/30 کارشناس
21 پونه عطائی 1383/1/1 1384/8/16 کارمند دبیرخانه
22 سارا آرمیان     مسئول دبیرخانه
23 فرهناز بهار 1383/1/25   کارمند دبیرخانه
24 محمود رضا شیخی 1385/9/1 1387/5/30 کارشناس
25 علی بیات 1385/6/1 1387/3/30 کارشناس
26 علی اصغر عبدالهی 1387/2/18 1388/12/27 کارشناس
27 زینب حاجی محمد رضا تبریزی 1387/7/21 1389/7/30 کارمند دبیرخانه
28 ندیفا  کوثری   1385/2/15 1390/10/22 کارمند دبیرخانه
29 علي اصغر باباخانی  1383/1/18 1391/10/06 مسئول دفتر مدیر کل
30 مرجان رینئه  1389/10/11 1392/07/28 مسئول دفتر مدیر کل
32 سعید   اقدامیان   1385/5/1 1394/6/31 مدیر کل
33 عماد  چهره گشا  1393/7/6 1394/6/9 مسئول دفتر مدیر کل
34 علی   وکیلی  1385/7/6  1394/06/31 معاون سیستمها و روشها
35 خسرو لاچینی 1385/3/12
1394/7/1 معاون بررسیهای مالی و بودجه
36 حجت اله
کهزادی زارع
1382/6/30
1394/12/30 معاون مجامع و شوراها
37 سحرناز
امیدی
 1395/02/01
1395/10/30
مسئول دفتر معاون
38 مجید
کاشانی
 1384/01/01
1395/12/30
مدیر بهبود سیستمها و روشها