بخشنامه "درخواست اطلاعات و آخرين اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مانده مطالبات و تعهدات" به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد


image

بر اساس این بخشنامه ، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران موظف شدند باعنايت به بررسي هاي به عمل آمده وگزارشات و پيشنهادات ارائه شده از اجراي بازرسي هاي برنامه اي توسط كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور مستقر در شهرداري تهران و حسب دستورمعاونت محترم مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران به منظور ارائه گزارشاتي از اقدامات صورت گرفته در سازمان ها و شركتها ، اطلاعات درخواستي و آخرين اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مانده مطالبات و تعهدات آن واحد را طبق جداول پيوست (به صورت فايل exel) تكميل و تا پايان وقت اداري 26/10/94به اداره كل امور مجامع و شورای سازمانها ارسال نمايند.

تاریخ خبر : 1394/10/9      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2186
تعداد مشاهده : 660
چاپprint

مقالات مرتبط
ارسال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با قراردادهای منعقده توأمان خرید و ارائه خدمت، به کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران
اطلاعات بخشنامه ها با بخشنامه افزایش نرخ ماليات وعوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 ، بروز رسانی شد
بخشنامه " حق بيمه مكسوره از قراردادها " برای سازمان ها و شرکت ها و مناطق شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه " ماليات بر درآمد املاك" برای سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31تیر94 (لازم الاجراء از تاريخ 1فروردین95)برای کلیه واحدهای شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه برگزاري مجامع شركتها و شوراي سازمانها مصوب 28 فروردین 95 به کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه تفویض بخشودگي جرائم مالي به تمامي موديان مالياتي ارسال گردید
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید