جلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد


image

اداره کل امور مجامع و شوراي سازمانها جهت جلوگيري از تبعات عدم اجراي مفاد ماده 169 مکرر "ق م م " و هماهنگي بيشتر اقدام به برگزاري جلسه توجيهي و آموزشي با حضور نمايندگان مالي سازمانها با محوریت توجه به اجرای مستقل این قانون توسط سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران در سال 96 کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل امور مجامع و شوراي سازمانها، با توجه به تغييرات صورت گرفته در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 ( موضوع ماده 280 قانون مزبور) كه صراحتاً سازمانها و موسسات وابسته به شهرداريها را بعنوان مؤدي مالياتي مشمول اعمال نرخ صفر مالياتي تعيين کرده بود، از ابتداي سال 96 و به منظور بهره مندي از ظرفيتهاي به وجود آمده قانوني، حسب پيگيريهاي به عمل آمده از مبادي ذيربط مالياتي، ساز و كارهاي قانوني تحقق اين امر جهت انجام تكاليف قانوني مترتب توسط سازمانهاي وابسته فراهم آمد. بدين لحاظ اين اداره كل براي پيشبرد امور مربوطه از جمله ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر با توجه به مهلت ارسال فهرست مربوط به فصول بهار و تابستان تا 15 آبان 1396 و رفع ابهامات احتمالي و به تبع آن ايجاد رويه اي هماهنگ به منظور پرهيز از تعلق جرائم مالياتي سنگين، جلسه توجيهي و آموزشي با حضور مسئولين و کارشناسان مالي سازمانهاي وابسته تحت نظر معاونت سيستمها و روشهاي اداره كل توسط مشاور مالياتي فلاح ميرزايي روز چهارشنبه مورخ 5/7/96 در محل سالن جلسات معاونت مالي و اقتصاد شهري برگزار شد

جلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيمجلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيمجلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيمجلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيمجلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

منبع: روابط عمومی اداره کل امور مجامع و شوراها

تاریخ خبر : 1396/7/15      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2602
تعداد مشاهده : 341
چاپprint

مقالات مرتبط
ارائه مشاوره مالیاتی به سازمانها و شرکتها
ارسال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با قراردادهای منعقده توأمان خرید و ارائه خدمت، به کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( زمستان ) سال 1390 ، به شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده (نحوه محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده يِ قراردادهاي منعقده با پيمانكاران طرف قرارداد) به سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده معاونت سازمان امور مالیاتی کشور به کلیه سازمانها و شرکتها ابلاغ شد
بخشنامه مالیاتی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قرار داده شد
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید