خانم امیرحسینی به عنوان مدیرکل امورمجامع و شورای سازمانها و شرکتها و جایگزین آقای فراهانی انتخاب شد


image

معارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامعمعارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامعمعارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامعمعارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامعمعارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامعمعارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامعمعارفه خانم امیرحسینی مدیرکل امور مجامع

منبع: روابط عمومی اداره کل امور مجامع و شوراها

تاریخ خبر : 1396/9/4      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2604
تعداد مشاهده : 777
چاپprint

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید