اطلاعات شناسنامه ای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قبل از انتخاب آقای قنادان به عنوان مدیرعامل


حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک
سازمان:
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران
فرم شناسنامه
نوع : سازمان غير مستقل -وابسته به شهرداري تهران اعضاءشورا سمت
تاريخ تأسيس : 1360/9/7 شهردار تهران رياست شورا
سرمايه ثبت شده: معاونت حمل ونقل وترافیک عضوشورا
نماینده وزارت کشور
زمام - مهدی عضوشورا
دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای شهر:
عضوشورا
عضوشورا
اعضاء هيأت عامل سمت درهیأت عامل شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
حسینی - مازیار رئیس هیأت مدیره معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران 1395/04/29 1395/09/28 غیر موظف
مظفر-میثم عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 1391/11/14 1395/09/28 موظف
امانی - ناصر عضو اصلی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شوراها 1388/02/23 1395/09/28 غیر موظف
سنندجی- پیمان عضو علی البدل مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه 1390/11/09 1395/09/28 غیر موظف
سرپرست افندی زاده - شهریار آدرس دفترمركزي : بزرگراه محمد علی جناح.بعد از بلوار شهید گلاب، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، نبش کوچه پرویز،پلاک 147 ، طبقه ششم شماره تلفن : 44287607
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1395/12/25 تاريخ تنظيم : 1396/1/15
موضوع :
تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران

تاریخ خبر : 1396/9/8      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2618
تعداد مشاهده : 54
چاپprint

  نظرات