اطلاعات شناسنامه ای سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها قبل از انتخاب آقای صدیقی به عنوان مدیر عامل


 

حوزه: معاونت حمل ونقل وترافیک 
سازمان:  

سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان غير مستقل -وابسته به شهرداري تهران  اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : ارديبهشت 1359 شهردار تهران  رياست شورا
سرمايه ثبت شده:   معاون حمل ونقل وترافيك شهرداری تهران عضوشورا
سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید وزارت کشور:
ترفع _ محمدعلي عضوشورا
سيادت موسوي_حميد عضوشورا
قاضوي _ سيد عماد الدين عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
حسینی - مازیار رياست هيأت مديره معاون  حمل ونقل وترافیک  شهرداری تهران 1395/04/29 1395/04/29 غیرموظف 
صادقی - علیرضا            عضواصلي و مدیر عامل           مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها  1396/02/03 1396/02/03 موظف
مهماندار- محمدرضا عضواصلي  پلیس راهور 1392/12/10 1395/08/17 غیرموظف 
پورنصر - پیمان عضواصلي مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها 1395/08/17 1395/08/17 غیرموظف 
افندی زاده - شهریار عضواصلي قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 1395/08/17 1395/08/17 غیرموظف
سنندجی- پیمان عضو علی البدل مدیر عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه 1392/12/10 1392/12/10 غیرموظف
مدیر عامل صادقی - علیرضا

آدرس دفترمركزي : خ شهید بهشتی خ شهید قنبرزاده نبش خ دهم شماره تلفن : 88733342
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1395/12/22           تاريخ تنظيم : 1396/03/28
موضوع :
جمع آوری اطلاعات و آمار ، طراحی و برنامه ریزی و توسعه ترمینالها - جذب نیروی متخصص و ارتقاء سطح دانش آنها، ارتباط با ترمینالهای داخل کشور - تکمیل و احداث غرفه های خدماتی و بهداشتی مجهز و واگذاری آنها 

تاریخ خبر : 1396/9/8      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2619
تعداد مشاهده : 115
چاپprint

  نظرات