اطلاعات شناسنامه ای موسسه آموزش شهر قبل از تغییر اعضای هیأت مدیره


1393/04/31

حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 

موسسه آموزش شهر 

فرم شناسنامه 

نوع شركت :     صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس :

1381/8/15

  سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران  99.90 99.9% 0 0  
سرمايه ثبت شده: 10,010,000 ريال   موسسه نشر شهر 0.10 0.1% 0 0  
مبلغ هر سهم :           0 0  
شماره ثبت : 14569           0 0  
وضعيت: فعال         0 0  
شناسه ملی:

10100544340

      0 0  
جمع 100 100% 0 0 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران  میرحسینی -غلامرضا
رئیس هیات مدیره   1393/04/31 1393/04/31   غیر موظف
عبدالحسینی -امیر
نايب رئيس هيأت مديره 1393/04/31
1393/04/31
  غیر موظف
جمالی -محمدرضا
مدیرعامل  مدیر عامل موسسه آموزش شهر 
1393/04/31
1393/04/31
  غیر موظف
حسینی- سمانه السادات
عضو اصلی   1393/04/31
1393/04/31
  غیر موظف
ناهید -عباس عضو اصلی   1393/04/31
1393/04/31
  غیر موظف
                   
مدیر عامل محمدخانی- کیهان آدرس دفترمركزي : میدان ولی عصر، ابتدای خ کریم خان زند، نرسیده به چهار راه حافظ، نبش خ شهید گلابی، پ195   شماره تلفن :  
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1393/04/31
          تاريخ تنظيم : 1393/05/26  
موضوع :
1-سیاستگذاری و هماهنگی و بهینه سازی آموزش  2-ایجاد ، توسعه و بسط فرهنگ شهر نشینی3-پیشگیری و حل معضلات فرهنگی_ اجتماعی4-توزیع بهینه و عادلانه آگاهی و امکانات آموزشی
5-افزایش کیفیت و کمیت خدمات آموزشی به شهروندان، نهادها و سازمانها6-ارتقاء تعامل شهروندان با مدیریت شهری


 

تاریخ خبر : 1396/9/8      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2620
تعداد مشاهده : 127
چاپprint

  نظرات