اطلاعات شناسنامه ای سازمان ورزش شهرداری تهران قبل از انتخاب آقای صالحی امیری به عنوان رئیس هیأت مدیره


حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان:  

سازمان ورزش  شهرداری تهران 

از ادغام شرکت ( فرهنگی ورزشی شهر سالم ) و اداره کل ( تربیت بدنی) تشکیل شده است

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران  اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1388/09/03 شهردار تهران رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 10,000,000ريال معاونت امور فرهنگی و اجتماعی عضوشورا
نماینده وزارت کشور
 شیراوند - مهران عضوشورا
دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید شورای شهر:  
حمیدی - مهرزاد عضو شورا
قراخانلو - رضا عضو شورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
عبداللهی - مجتبی رياست هيأت مديره معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران 1395/04/27 1395/04/27 غیرموظف
گودرزی - قدرت نایب رئیس  معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران 1394/02/20 1394/02/20 غیرموظف 
رضایی - محمد عضواصلي و مدیرعامل مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران 1394/02/20 1394/02/20 موظف
تشکری هاشمی - سیدجعفر
عضو اصلی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران 1395/04/15
1395/04/15
غیرموظف
دهقانی - عبدالعلی
عضو اصلی 1395/04/15 1395/04/15
غیر موظف
گائینی - عباسعلی
عضو علی البدل
1395/04/15 1395/04/15
غیر موظف
مدیر عامل رضایی - محمد آدرس دفترمركزي : خ آزادی - جنب یادگار امام - کوچه مشعوف پلاک 91 شماره تلفن : 66014213
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1394/04/24           تاريخ تنظيم : 1395/05/17
موضوع :
الف - مدیریت و توسعه ورزش همگانی در شهر تهران با رعایت سیاستهای حاکم بر ورزش کشور در چارچوب مصوبات شورای شهر تهران ب- 1- ارتقای سطح سلامت و تندرستی  شهروندان تهرانی ج-2- ارتقای سطح فرهنگ ورزشی شهروندان د-4- ایجاد زمینه های مناسب به منظور مشارکت شهروندان در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای ورزشی ه-بستر سازی و ایجاد فرصتهای مناسب برای شهروندان به منظور بهره مندی عادلانه و استفاده بهینه از  از فضاها و برنامه های  ورزشی با لحاظ ساختار سنی ، جنسی و جمعیتی.و - ایجا ظرفیت های فنی و تخصصی لازم جهت اعمال سیستم استعداد یابی در ورزش با هماهنگی و همکاری کلیه نهاد های دولتی ، عمومی و مدنی ذیربط.

تاریخ خبر : 1396/9/8      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2625
تعداد مشاهده : 112
چاپprint

  نظرات