اطلاعات موسسه آموزش شهر قبل از انتصاب جمال کامیاب به عنوان عضو هیأت مدیره


 

          حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
          سازمان: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
                   
موسسه آموزش شهر 
                   
فرم شناسنامه 
نوع شركت :     صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1381/8/15   سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران  99.90 99.9% 0 0  
سرمايه ثبت شده: 20,000,000 ريال   مؤسسه نشر شهر 0.10 0.1% 0 0  
مبلغ هر سهم :         0% 0 0  
شماره ثبت : 14569         0% 0 0  
وضعيت: فعال       0% 0 0  
        جمع 100 100% 0 0 0
                   
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران  مشاری - محمد رئیس هیات مدیره   1388/06/14 1388/06/14 27791/ت32 غیر موظف
    قیدر لو -کمیل نایب رئیس مدیر عامل شرکت توسعه سبک زندگی 1388/06/14 1388/06/14 27791/ت32 غیر موظف
    ملکی - مصطفی عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل موسسه آموزش شهر 1387/08/08 1388/06/14 27791/ت32 موظف
    عرب زاده مقدم - مهدی عضو اصلی   1388/06/14 1388/06/14 27791/ت32 غیر موظف
    صداقتی - صمد عضو اصلی    1387/08/08 1388/06/14 27791/ت32 غیر موظف
                   
مدیر عامل ملکی - مصطفی آدرس دفترمركزي : خ اسكندري جنوبي -جنب فروشگاه اتكا -شماره 358   شماره تلفن : 666359090-91
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1387/08/08           تاريخ تنظيم : 1388/07/19  
                   
موضوع :
1-سیاستگذاری و هماهنگی و بهینه سازی آموزش  2-ایجاد ، توسعه و بسط فرهنگ شهر نشینی3-پیشگیری و حل معضلات فرهنگی_ اجتماعی4-توزیع بهینه و عادلانه آگاهی و امکانات آموزشی
5-افزایش کیفیت و کمیت خدمات آموزشی به شهروندان، نهادها و سازمانها6-ارتقاء تعامل شهروندان با مدیریت شهری

تاریخ خبر : 1388/12/5      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=480
تعداد مشاهده : 1079
چاپprint

  نظرات