بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده معاونت سازمان امور مالیاتی کشور به کلیه سازمانها و شرکتها ابلاغ شد


بخشنامه مالیاتی شماره 28004 و 28005 مورخ 12/11/88 معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (در ارتباط با سؤالات مطروحه راجع به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) به کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ابلاغ شد

 

 

منبع : معاونت سیستمها و روشها

 

 

 

تاریخ خبر : 1388/11/20      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=62
تعداد مشاهده : 2490
چاپprint

مقالات مرتبط
اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 93، برای سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 04/10/91 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي به سازمانها ، شرکتها و مناطق شهرداری تهران ارسال شد
جلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد
مدیر کل امور مجامع و شورای سازمانها : ماليات حقوق شهرداريها و واحدهاي تابعه آنان مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد، به نرخ 10% (درصد) پس از كسر معافيت خواهد بود
  نظرات