ارائه مشاوره مالی به سازمانها و شرکتها


بررسی های مالی

مديريتي:      پشتيباني:               اصلي :   
 
 
فر‌آيندارائه مشاوره مالی به سازمانها و شرکتها
 
اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها
هدف فرآيند : ارائه مشاوره در جهت اصلاح ساختار مالی سازمانها و شرکتها
 
دامنه كاربرد:   شهردار و معاونت مربوطه ، معاونت مالی و اداری، سازمانها و شرکتها
 
ناظر فرآيند: مدیر کل
مسئوليت تغيير و به روزآوري :
معاونت بررسی های مالی و بودجه
صاحب فرآيند :معاونت بررسی های مالی و بودجه
واحدهاي همكار :دبیرخانه
 
سوابق مرتبط:
فرم صورتهای مالی پر شده
حسابهای معین – حسابهای کل شرکت – مدارک مرتبط با موضوع شرکت
 
مستندات مرتبط:
استانداردهای مالی و حسابرسی سازمان حسابرسی
بخشنامه های مالی و حسابرسی شهرداری تهران
 
 
منابع مورد نياز:
1-   ملزومات اداری 2- سیستم رایانه 3- نیروی انسانی متخصص
 
 
تعاريف و اصطلاحات:
صورتهای مالی – صورت سود و زیان – صورت ترازنامه – قراردادهای فی مابین – انطباق حسابها
 
 
 
مقصد خروجي ها
 
خروجي هاي فرآيند
ورودي هاي فرآيند
مبدأ فرآيند
سازمانه و شرکتها
معاونت مالی اداری
نظرات وپیشنهادات
درخواست مشاوره
سازمانها و شرکتها
 
زمانبندی و دوره پایش
مسئول پايش و
اندازه گيري
معيارهاي پذيرش
 
شاخصهاي پايش و اندازه گيري
سالیانه
معاونت بررسی های مالی و بودجه
حداقل 90%
حداقل یک بار
میزان تأثیر گزاری مشاوره
تعداد مشاوره برای شرکت
 
 
 
فعاليت هاي اصلي
تعیین عارضه های مالی سازمانها و شرکتها
تعیین رویه صحیح انجام ثبت و ضبط مالی
34

تاریخ خبر : 1390/5/25      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=805
تعداد مشاهده : 1421
چاپprint

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید