آقای علیرضا جعفری به عنوان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد


image

با استناد به حکم شماره 806975 شهرداری محترم تهران ، آقای علیرضا جعفری به عنوان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد

<> <>
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
معصومی - هیربد رياست هيأت مديره معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران 1387/10/23 1387/10/23 غیرموظف 
عبدالعلی زاده - علی عضواصلي    1387/03/07 1387/03/07 غیرموظف 
درویش زاده - فریدون عضواصلي     1387/03/07 1387/03/07 موظف
محمد پور زرندی - حسین  عضو اصلی معاون مالی و اداری شهـرداری تهـران 1388/06/05 1388/06/05 غیرموظف 
کاظم نیا- محمد احسان عضو اصلی قائم مقام معاونت امور مناطق 1389/08/10 1389/08/10 غیرموظف 


اطلاعات شناسنامه ای سازمان نوسازی شهر تهران


منبع : معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد

تاریخ خبر : 1390/9/29      آدرس خبر : http://majame.tehran.irhttp://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=921
تعداد مشاهده : 896
چاپprint

مقالات مرتبط
آقای پیروز حناچی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد
آقای حمیدرضا حیدریان به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان نوسازی منصوب شد
آقای سید دادوش هاشمی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد
آقای عباداله فتح الهی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد
آقای علیرضا جعفری به عنوان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد
آقای علیرضا نادری به عنوان ریاست هیأت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد
آقای منصور باقر صاد عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران شد
آقای هیربد معصومی جایگزین آقای علی عبدالعلی زاده در هیات مدیره سازمان نوسازی شد
  نظرات