بلوغ دخترانه


 

علائم بلوغ در دختران ممکن است در برخی موارد با اضطراب در میان دختران همراه شود، در جوامع و خانواده هایی که آموزش جنسی کافی به نوجوانان ارائه نمی شود، اولین علائم ممکن است با تعبیراتی نادرست از جنسیت ، ...  و یا احساس بیماری ، طرد شدگی و سردرگمی در دختران همراه شود.

 اگر دختر نوجوان را در این دوران از برخی فعالیت های اجتماعی یا ورزشی دور نگهداریم، این مساله می تواند تاثیرات منفی در ساختار شخصیت وی بگذارد. نوجوان ممکن است تصور کند که این تغییرات  نوعی بیماری است، به ویژه آنکه برخی از دختران در این دوران دستخوش اختلالات خلقی ملایم شده، بی حوصله، گوشه گیر و عصبی و یا بهانه جو و پرخاشگر می شوند. تمام این نشانه ها ممکن است نوجوانی که تجربه و یا اطلاعات کافی درباره دگرگونی های بلوغ و تغییرات جسمی ندارد را دچار اضطراب کند.

 از همین رو بسیار ضروری است که از پیش، برای تجربه کلیه مراحل بلوغ و ظهور آن در جسم و روان مطلع و دارای آمادگی باشد و بداند که چگونه باید با آن روبرو شود و یا معنای این رخداد ها در بلوغ برای وی چیست.

 همچنین تصورات و باورهای غلط نیز در این موارد می توانند مشکل آفرین باشند، مثلا اگر دختر نوجوان را در این دوران از برخی فعالیت های اجتماعی یا ورزشی دور نگهداریم، این مساله می تواند تاثیرات منفی در ساختار شخصیت وی بگذارد. تغییرات بلوغ در دختران سرآغاز توجه جدی تر به جنسیت هم هست، دختران در این سن به نشانه های بلوغ در خود توجه بیشتری نشان می دهند . در این گونه موارد او به تطابق وضعیت ظاهری خود با نقش هایی که در خانواده و اجتماع بر عهده دارد می پردازد و در صورتی که به لحاظ شیوه های تربیتی عادت به کلیشه های پسرانه نموده باشد در این زمینه دوگانگی جنسیتی را احساس خواهد کرد .

 وجوان از پیش باید ، برای تجربه کلیه مراحل بلوغ و ظهور آن در جسم و روان مطلع و دارای آمادگی باشد و بداند که چگونه باید با آن روبرو شود و یا معنای این رخداد ها در بلوغ برای وی چیست.

 

  لذا پدران و مادران فهیم و دانا شایسته است که از همان دوران کودکی او را به نقش ها و وظایف جنسیتیش آگاه نموده و در زمان مناسب شرایط دوران بلوغ و چگونگی این تغییرات را برایش توضیح دهید تا به موقع آن دچار حیرت ، احساس منفی در مورد خود ، دوگانگی شخصیتی و عدم سازگاری با شرایط نداشته باشد.

 

 

نوشته دکتر ظهرابی، با تغییر و اضافات


تاریخ خبر : 1388/11/20     آدرس خبر :http://majame.tehran.irhttp://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=385&ArticleId=602
تعداد مشاهده : 498
چاپ print