نخستين تجربه هادر ايام بلوغ


 

به نظر روان شناسان ، نوجواني دوره اي از زندگي است که نخستين تجارب زندگي در حساس ترين دوران رشد انسان رخ مي دهد،آينده نگري، انقلابي گري ، عشق، رابطه جنسي، تحصيل و شغل آينده و تثبيت هويت، همه در اين دوران شکل مي گيرند.

شايد از همين روست که توجه به روانشناسي نوجواني در دهه هاي گذشته از اهميت بيشتري، به ويژه در کشورهايي که جمعيت جوان آنها رو به افزايش بوده، برخوردار است.در ايران براساس آمار رسمي نوجوانان حدود سي درصد از کل جمعيت جوان کشور را تشکيل مي دهند.

اين درحالي است که به نسبت اين جمعيت نه تنها متخصصان روانشناسي باليني و مشاوره کافي وجود ندارد بلکه هنوز جايگاه و نقش آنان در فرايند بهداشت رواني نوجوانان به خوبي روشن نشده است.

تعريف بلوغ:

نوجواني دوره اي از مراحل رشد انسان است که حد فاصل کودکي و جواني محسوب شده و مشخصه اصلي آن بلوغ و پديداري ويژگي هاي جنسي در فرد است.

سن آغاز بلوغ با خصائص اجتماعي و فرهنگي، زيست بوم و تفاوت هاي فردي به ويژه خصائص ارثي در جوامع، شهرها و يا حتي خانواده هاي مختلف متفاوت است، روانشناسان رشد مي گويند ارزيابي ها نشانگر آن است که سن آغاز بلوغ بطور کلي از قرن بيستم تا اولين دهه قرن بيست و يکم در چندين مرحله پايين تر آمده است؛ در اوايل قرن بيستم سن آغاز بلوغ در اروپا و آمريکاي شمالي بطور متوسط شانزده سال محسوب مي شد.آغاز بلوغ در دهه شصت به زير پانزده سال رسيد و در دهه نود به چهارده سال و گفته مي شود که هم اکنون در اروپا و آمريکا بين دوازده تا سيزده سال است.

درک صحيح از سن آغاز بلوغ از آن رو داراي اهميت است که جامعه، خانواده و مدرسه آمادگي لازم را براي برخورد با شرايط حساس و ويژه کودک در اين مرحله گذر داشته باشند.

با اين حال اولين مطالعات گسترده روانشناسي رشد در دهه هفتاد خورشيدي در ايران نشانگر آن بود که ميان سن آغاز بلوغ در استان هاي جنوبي به ويژه خوزستان و استان هاي شرقي مانند ايلام و کردستان با ديگر استان هاي کشور تفاوت چشمگيري وجود دارد و سن بلوغ بطور متوسط يک سال تا يک سال و نيم در آبادان زودتر از تهران آغاز مي شود.

اين امر علاوه بر آن که مويد آن است که در آب و هواي گرمسيري بلوغ زودتر از آب و هواي سردسير رخ مي دهد، تابع شرايط فرهنگي و متغيرهاي خاص منطقه مانند جنگ در خوزستان، ايلام و کردستان نيز هست.

به هر روي پژوهش هاي روانشناسان ايراني حاکي است که سن بلوغ براي کودکان در تهران بين سيزده تا چهارده سال است.

 

بين دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت چشمگيري به چشم مي خورد ، دختران زودتر به بلوغ مي رسند و زودتر مرحله بلوغ را به پايان مي رسانند ولي پسران ممکن است بيشتر از يک و يا حتي دو سال از دختران در رسيدن به بلوغ عقب بمانند.

بين طبقات مختلف نيز تفاوت هايي ديده مي شود ،در طبقه فقير بلوغ زودتر آغاز مي شود .با اين حال عواملي چون رسانه ها وگستردگي و در دسترس بودن آنها رفته رفته اين تفاوت را به سوي متعادل شدن پيش مي برد.

به عبارت ديگر اگر دختر سيزده ساله ساکن نواحي محروم شهري بنا به شرايط محيطي و اقتصادي با بلوغ زود هنگام روبرو مي شود، دختر سيزده ساله ساکن نواحي مرفه نشين شهري به دليل دسترسي به رسانه هاي مختلف آماده رويارويي با بلوغ مي شود.

براي آن که سرانجام بدانيم سن آغاز بلوغ که مشخصه نوجواني است از چه زماني است به يافته هاي روانشناسي استناد مي کنيم که بيانگر آن است که سن شروع نوجواني در ايران و بيشتر کشورهاي اروپايي از ?? و ?? سالگي شروع و در ?? و ?? سالگي خاتمه مي يابد.

برخي از مردم تصور مي کنند که نوجوانان دمدمي مزاج، افراط گرا، بي بند و بار، پيرو مد و يا شورشي هستند در حالي که تمام اين خصائص بخشي از بحران بلوغ محسوب مي شود.

در واقع نوجوان در اين دوران بطور دائمي در حال تغيير و تکامل است از همين روست که ممکن است ديدگاه هاي متفاوت و متعارض در هر دوران نسبت به موضوعات يکسان از خود نشان دهند و يا حالات رواني متفاوتي داشته باشند، گاهي بسيار پر شر و شور و گاهي آرام و درونگرا. درهمين دوران است که نوجوان بايد با يکي از مهمترين بحران هاي رواني زندگي خود رو در رو شود: بحران بلوغ.

بحران بلوغ، بخشي از خصيصه طبيعي اين دوران انقلابي است که اگر نوجوان موفق شد به خوبي با آن رو در رو شود و از پس آن بر آيد در مرحله جواني با مشکلات کمتري روبرو خواهد شد.

نوجوان ويژگي هاي منحصر به فردي دارد که مي تواند آنها را چنين دسته بندي کرد.نوجوان موجودي است:

- از نظر بدني در حال دگرگوني و تحول، از لحاظ عاطفي نابالغ، از جهت تجربه محدود؛ از ديدگاه فرهنگي تابع محيط

- همه چيز مي خواهد، اما نمي داند چه چيز بايد بخواهد

- فکر مي کند همه چيز مي داند اما چيزي نمي داند

- تصور مي کند همه چيز دارد اما در واقع چيزي ندارد

- نه از مزاياي کودکي بهره مي برد نه از امتيازات بزرگسالي

- در رويا و تخيل زندگي مي کند اما با واقعيت رو در روست

نوجوان چه مي خواهد:

نيل به آزادي و رهايي از سلطه : نوجوان براي اثبات هويت و شخصيت خود در صدد اثبات خود است.

- گرايش به ارتباط با نوجوانان ديگر: يادگيري اجتماعي

- علاقه به انتخاب شغل و آمادگي براي قبول مسئوليت: آزمون و خطا و استعداد

- کوشش در راه تامين مالي و استقلال اقتصادي: عدم وابستگي به والدين

- گرايش به انتخاب همسر و تشکيل خانواده: خيال پردازي و آزمون وخطا

- آمادگي براي پي بردن به ارزشهاي اخلاقي و معنوي: روش حل مشکل

- آگاهي از محدوديت ها و توانايي هاي خود و نوجوانان ديگر:برخورد منطقي با رقابت ها و واقع بيني

- قابليت پيشرفت در مفاهيم ذهني و مهارتهاي مختلف: کسب تجربه و درک مفاهيم بزرگسالان

- نياز به راهنمايي و پيشرفت به سوي کمال: الگوها و تجارب مناسب

 

دوران نوجواني اگر در کنار والديني آگاه ،مهربان،همراه و معتقد طي شود ، تجربه اي لذت بخش خواهد بود . پس با درک بهتر فرزندانمان در کنارشان باشيم...

 

منبع :کتاب روان شناسي بلوغ - سايت رشد


تاریخ خبر : 1388/11/20     آدرس خبر :http://majame.tehran.irhttp://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=385&ArticleId=607
تعداد مشاهده : 499
چاپ print